Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Hitta hit

Telefon

08-550 240 00 

Telefontider

Vardagar 07.00–17.00
Stängt lördag och söndag samt helgdag.

Ring 112 vid vid livshotande tillstånd.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Öppettider huvudentrén

Vardagar 06.00–20.00

Service på sjukhuset

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Observera att all inkommande post till myndigheten är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig.

Kassa i huvudentré

Måndag–torsdag 07.00–16.00
Fredag 07.00–15.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje

Karta över sjukhusområdet och parkeringar.

E-post 

registrator.sodertaljesjukhus@sll.se

Observera att all inkommande post till myndigheten är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig. Skicka därför inga frågor om dina symtom eller sjukdomar. Kontakta i stället din mottagning eller 1177 för rådgivning.

Akut

Akutmottagning
Ring 112 vid livshotande tillstånd.
Entré: Erik Dahlbergs väg 14.  

BB/Förlossning
08-550 242 42
Entré: Erik Dahlbergs väg 14.

Psykiatricentrum Södertälje

Del av Stockholms läns sjukvårdsområde.
Växel 08-123 400 00 
Konsultation och mottagning
08-123 678 00, måndag - fredag 08.00 - 17.00
Webbplats

Karta över sjukhusområdet. Klicka på bilden för att titta på kartan.

Karta sjukhusområdet

Hitta till våra avdelningar och mottagningar

Avdelning  8,  

Medicinavdelning

Hus 06, plan 5

Avdelning 10,

Medicinavdelning

Hus 01, plan 7B

Avdelning 15,

Dagkirurgisk avdelning

Hus 19, plan 8B

Avdelning 18,

kirurgi-/urologi-/ortopediavdelning

Hus 01, plan 8

Avdelning 19,

ortopedi-/medicin-/gynekologiavdelning

Hus 01, plan 9

Avdelning 20,

geriatrisk ortoped-/strokerehabilitering

Hus 18, plan 5

Avdelning 23, 

Medicinavdelning

Hus 06, plan 4     

Avdelning 26, 

geriatrisk demensvård

Hus 18, plan 4

Avdelning 27,

geriatrisk allmän avdelning

Hus 18, plan 5

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Hus 20, plan 4A

AK-mottagningen

Hus 20, plan 4B

Akutmottagningen

Hus 20. Erik Dahlbergs väg 14.   

Auroramottagningen

Hus 25, plan 4

Apotek

Hus 26, gatuplan

Arbetsterapi

Hus 18, plan 2

ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Hus 09, plan 3

BB Södertälje

Förlossningsentré: Erik Dahlbergs väg 14.   
För ej brådskande ärenden och besökare:
Hus 19, plan 5A, via huvudentrén 

Diabetesmottagningen

Hus 20, plan 4B

Diagnostiskt Centrum

Hus 06, plan 5

Dietistmottagningen

Hus 18, plan 2

Endoskopimottagningen

Hus 19, plan 7A

Fotvårdsmottagningen

Hus 20, plan 4B

Mottagning för multisjuka

Hus 09, plan 3 (Entré E)

Gynekologisk mottagning

Hus 19, plan 4A

Information/ Huvudkassa

Hus 01, plan 3

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Hus 19, plan 7A

Kirurgimottagningen

Hus 19, plan 4A

KOL-mottagningen

Hus 20, plan 4B

Logopedmottagningen

Hus 18, plan 0

Medicin- och geriatrikmottagningen

Hus 20, plan 4B

Ortopedimottagningen

Hus 19, plan 4A

Palliativ slutenvård

Hus 09, plan 4

Provtagningscentral/Laboratorium

Hus 06, plan 2

Psykiatricentrum Södertälje (SLSO)

Hus 18, plan 0, 1, 3 och 4

Röntgen

Hus 19, plan 3A 

Röntgen 2 Öppenvårdsröntgen samt Mammografi

Hus 20, plan 3

 

Fysioterapeuter

Hus 18, plan 2

Sjukhuskyrkan

Expedition Hus 18, plan 6
Andaktsrum Hus 09, plan 2

Smärtmottagningen

Hus 25, plan 4

Specialistmödravård

Hus 19, plan 4A 

Ultraljudsmottagningen

Hus 19, plan 4A

Urologimottagningen

Hus 19, plan 4A