Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Hitta hit

Telefon

08-123 240 00 

Telefontider

Vardagar 07.00–17.00
Stängt lördag och söndag samt helgdag.

Ring 112 vid vid livshotande tillstånd.
Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Öppettider huvudentrén

Vardagar 06.00–20.00

Service på sjukhuset

Postadress

Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Observera att all inkommande post till myndigheten är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig.

Kassa i huvudentré

Måndag–torsdag 07.00–15.30
Fredag 07.00–15.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10, Södertälje.

Karta över sjukhusområdet och parkeringar.

Akut 

Akutmottagning Ring 112 vid livshotande tillstånd. Entré: Erik Dahlbergs väg 14.  

BB/Förlossning 08-123 242 42 Entré: Erik Dahlbergs väg 14.

Psykiatricentrum Södertälje

Del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Växel 08-123 400 00 
Konsultation och mottagning
08-123 678 00, måndag - fredag 08.00 - 17.00
Webbplats

Södertälje beroendemottagning, Beroendecentrum Stockholm 

Del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Reception 08-123 457 61
Mottagningen ligger i Hus 18 plan 0, ingång Lagmansvägen 15

Öppettider:
Måndag - torsdag kl. 07.45 - 16.30 
Fredag kl. 07.45 - 15.00

Karta över sjukhusområdet. Klicka på bilden för att titta på kartan (pdf)

Karta Södertälje sjukhus

Avdelningar och mottagningar på Södertälje sjukhus

Hitta rätt

Avdelning  8,  

Medicinavdelning

Hus 02, plan 2

Avdelning 10,

Medicinavdelning

Hus 02, plan 4

Avdelning 15,

Dagkirurgisk avdelning

Hus 19, plan 8B

Avdelning 18,

kirurgi-/urologi-/ortopediavdelning

Hus 02, plan 5

Avdelning 19,

ortopedi-/medicin-/gynekologiavdelning

Hus 02, plan 6

Avdelning 20,

geriatrisk ortoped-/strokerehabilitering

Hus 18, plan 5

Avdelning 23, 

Medicinavdelning

Hus 02, plan 3    

Avdelning 26, 

geriatrisk demensvård

Hus 18, plan 4

Avdelning 27,

geriatrisk allmän avdelning och geriatrisk akutvårdsavdelning

Hus 18, plan 5

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Hus 25, plan 3

AK-mottagningen

Hus 20, plan 4B

Akutmottagning

Hus 20. Erik Dahlbergs väg 14.   

Auroramottagning

Hus 25, plan 4

Apotek

Hus 01, plan 3

Arbetsterapi

Hus 18, plan 2

ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)

Hus 09, plan 3

BB Södertälje

Förlossningsentré: Erik Dahlbergs väg 14.   
För ej brådskande ärenden och besökare:
Hus 19, plan 5A, via huvudentrén, entré H 

Diabetesmottagning

Hus 20, plan 4B

Diagnostiskt Centrum

Hus 25, plan 4

Dietistmottagningen

Hus 18, plan 2

Endoskopimottagning

Hus 19, plan 7A

Fotvårdsmottagning

Hus 20, plan 4B

Geriatrikmottagning

Hus 06, plan 5

Gynekologisk mottagning

Hus 19, plan 4A

Information/ Huvudkassa

Hus 01, plan 3

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Hus 19, plan 7A

Kirurgimottagning

Hus 19, plan 4A

Kognitiv mottagning (tidigare Minnesmottagning)

Hus 06, plan 5

KOL-mottagning

Hus 20, plan 4B

Logopedmottagning

Hus 18, plan 0

Medicinmottagning

Hus 25, plan 4

Mottagning för multisjuka

Hus 06, plan 5

Ortopedimottagning

Hus 19, plan 4A

Osteoporosmottagning

Hus 06, plan 5

Palliativ slutenvård

Hus 09, plan 4

Provtagningscentral/Laboratorium

Hus 01, plan 4

Psykiatricentrum Södertälje (SLSO)

Hus 18, plan 1, 3 och 4


Beroendecentrum Stockholm
Södertälje beroendemottagning (SLSO)

Hus 18, plan 0

Röntgen

Hus 19, plan 3A 

Röntgen 2 Öppenvårdsröntgen samt Mammografi

Hus 20, plan 3

Fysioterapeuter

Hus 18, plan 2

Sjukhuskyrkan

Rum för stillhet, Hus 1, plan 3

Smärtmottagning

Hus 25, plan 4

Specialistmödravård

Hus 19, plan 4A 

Ultraljudsmottagning

Hus 19, plan 4A

Urologimottagning

Hus 19, plan 4A