Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

 08-550 256 25

Fax 08- 550 256 26

 

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 19, plan 7 A

Besökstid

Fria besök, med undantag mellan kl.12.30-14.30 då patienten behöver vila.

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska 
Sevim Youssef IVA (IMA)
08-550 256 22

Chefsjuksköterska
Sara Berlin Magnusson IMA(IVA)
08-550 256 21

Utvecklingssjuksköterska
Marie-Louise Persson
08- 550 256 28

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Vakant

Intensivvårdsavdelning (IVA)

IVA finns i den nya behandlingsbyggnaden

På IVA ligger patienter som är i behov av avancerad patientvård som inkluderar bl a dialys, respiratorbehandling samt monitorering av vitalfunktioner. IVA har möjlighet att ta hand om 3 samtidiga intensivvårdspatienter plus vård med utökad bevakning för ytterligare 4 patienter.

Vi som arbetar på IVA är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Knuten till avdelningen finns även sjukgymnast, kurator och dietist.

Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra vårdrutinerna i enlighet med senaste vetenskapliga rön och att vår praxis i största möjliga mån ska vara evidensbaserad.

Som anhörig till patient som ligger på IVA är det viktigt att vi inte har några besökstider. För att patienten dock ska få viloperioder ber vi att respektera patientvilan mellan kl. 12.30 - 14.30.

Du är alltid välkommen att ringa eller personligen fråga ifall det är någonting du funderar över.