Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

 08-123 256 25

Fax

 08-123 256 26

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 19, plan 7A

Besökstid

Fria besök, med undantag mellan kl.12.30-14.30 då patienten behöver vila.

Ansvarig personal

Vårdenhetschefer
Wictoria Ölverud 
Ulrika Lyvik

Utvecklingssjuksköterska
Marie-Louise Hedén

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
David Hellgren Svae

Intensivvårdsavdelning (IVA)

På IVA ligger patienter som är i behov av avancerad patientvård som inkluderar bl a dialys, respiratorbehandling samt monitorering av vitalfunktioner. IVA har möjlighet att ta hand om 3 samtidiga intensivvårdspatienter plus vård med utökad bevakning för ytterligare 4 patienter.

Vi som arbetar på IVA är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Knuten till avdelningen finns även sjukgymnast, kurator och dietist.

Vår strävan är att fortlöpande utveckla och förbättra vårdrutinerna i enlighet med senaste vetenskapliga rön och att vår praxis i största möjliga mån ska vara evidensbaserad.

Som anhörig till patient som ligger på IVA är det viktigt att vi inte har några besökstider. För att patienten dock ska få viloperioder ber vi att respektera patientvilan mellan kl. 12.30 - 14.30.

Du är alltid välkommen att ringa eller personligen fråga ifall det är någonting du funderar över.

Intensivvårdens uppföljningsmottagning

Intensivvårdens uppföljningsmottagning tar emot och följer upp patienter som har vårdats på intensivvårdsavdelningen (IVA) i minst tre dygn.

Syftet med uppföljningen är att underlätta din fysiska och psykiska återhämning efter intensivvård. Besöket tar cirka 2,5 timmar. På mottagningen får du samtala med läkare, sjuksköterska och fysioterapeut som arbetar på Södertälje IVA. Vi går gemensamt igenom din journal från vårdtiden på intensiven och du får möjlighet att få svar på eventuella frågor rörande din vårdtid och behandlingen. Du erbjuds även besöka IVA. Hos fysioterapeuten kommer du få genomföra några tester för att utvärdera din fysiska funktion, för att på så sätt få vidare stöd i den fysiska rehabiliteringen, ta gärna med dig bekväma skor.

Har du närstående som varit nära dig under vårdtiden är även de välkomna.