Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

För vårdgivare

Information till våra kollegor inom primärvården, privata aktörer och andra sjukhus. 

Södertälje sjukhus har verksamhet inom många olika specialiteter:

Specialiteter/vårdutbud