Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

För vårdgivare

Information till våra kollegor inom primärvården, privata aktörer och andra sjukhus. 

Södertälje sjukhus har verksamhet inom många olika specialiteter:

Specialiteter/vårdutbud