Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 242 42, knappval 3

Du möts av 4 knappval

1. Avboka/ändra tid på Spec MVC

2. Avboka/ändra tid på Ultraljud

3. Rådgivning

4. Tjänstesamtal

 

Faxnummer: 08-123 242 12

Telefontider

Helgfri vardag 8:00-15:30

Ring för att:

 • boka ultraljudstid
 • avboka ditt besök
 • beställa tolk
 • få rådgivning under våra öppettider.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 19, plan 7A. Ingång via huvudentrén. Du anmäler dig i huvudkassan.

Postadress

Ultraljudsmottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din barnmorska på mödravården för att få remiss.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt.

Uteblivna och sent avbokade besök (mindre än 24 tim) debiteras 400 kr.

Öppettider

Måndag–torsdag 07.00–16.00
Fredag 07.00–15.00

Välkommen till ultraljudsmottagningen på Södertälje sjukhus

Vi finns i Hus 19, plan 7A. Ingång sker via huvudentrén. Anmäl dig i huvudkassan.

På vår mottagning arbetar specialutbildade barnmorskor inom obstetriskt ultraljud som också är KUB-certifierade.

Vi följer WHO:s riktlinjer för säkerhet vid ultraljudsundersökningar och uppfyller de kvalitetsmått Svensk förening för obstetrik och gynekologi har tagit fram.

En vuxen medföljande är välkommen att följa med under besöket.

 

Fosterdiagnostik – du väljer själv

Du har rätt att få muntlig och skriftlig information om fosterdiagnostik och dess möjligheter, men även om de risker och begränsningar som finns. Alla undersökningar är frivilliga och du väljer själv vilken vårdgivare som ska utföra den. För att komma till oss krävs remiss, besöket blir då kostnadsfritt.

Du som ska göra ultraljud

Alla gravida i Sverige erbjuds att göra ett rutinultraljud under graviditeten. Denna utförs oftast kring graviditetsvecka 18–20. Ett rutinultraljud görs främst för att räkna ut förlossningsdatum, se antal foster och bedöma moderkakans läge. Det görs också en noggrann genomgång av fostrets anatomi för att utesluta grava avvikelser.

Cirka 98 procent av alla rutinultraljud är normala. Vid ytterst få fall, cirka två procent, upptäcks en avvikelse. Om misstanke finns att fostret har en missbildning måste ytterligare ultraljudsundersökningar och ibland även andra prover tas för att komma fram till en diagnos och även prognos för det väntade barnet.

Tidigt ultraljud (TUL) 

Tidigt ultraljud erbjuds alla gravida kvinnor. Undersökningen utförs kring graviditetsvecka 12 – 13 och tar ca 30 minuter. Den görs på magen, på samma sätt som vid rutinultraljudet i graviditetsvecka 18 – 20, ungefär samma saker undersöks. Undersökningens syfte är att titta på viabilitet, antal foster, anatomisk granskning samt mäta fostret för att fastställa datum för beräknad förlossning.

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

KUB görs i tidig graviditet. Undersökningen är ett sätt att ta reda på sannolikheten att ett foster har en kromosomförändring.

Moderkaksprov och fostervattenprov

Om du har en förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse eller andra allvarliga ärftliga tillstånd, eller om man har upptäckt någon missbildning vid ultraljudsundersökningen, kan man utföra ett moderkaksprov eller ett fostervattenprov. På Södertälje sjukhus gör vi inte dessa undersökningar. Om du skall göra moderkaksprov eller fostervattenprov ber du din barnmorska om remiss till ett sjukhus som kan erbjuda detta.

NIPT– ett blodprov som kan påvisa kromosomavvikelse hos fostret

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing. Vid NIPT tas ett blodprov från den gravida kvinnan. I blodet finns en liten mängd DNA från fostret och genom att analysera blodet kan man upptäcka om fostret har en anueploidi det vill säga för många eller för få kopior av vissa kromosomer. Med en träffsäkerhet på drygt 99 % ger metoden svar på om fostret bär på kromosomavvikelse. Testet omfattar kromosom 13, 18, 21 och könskromosomerna X och Y.

NIPT erbjuds till den som vid KUB-undersökningen får en sannolikhet på mer än 1:200. För närvarande kan analysen ta upp till 10 arbetsdagar innan man får svar på blodprovet. 

Vissa privata mottagningar erbjuder NIPT mot en kostnad.

Ultraljud i graviditetens senare del

När ultraljud görs senare under graviditeten kan det väntade barnet viktskattas genom att huvud, buk samt lårben mäts. Vid den undersökningen bedöms även alltid fostervattenmängden och moderkakans läge. Om det är större avvikelser i fostervikten och fostervattenmängden, kan kompletterande undersökningar behöva göras, till exempel flödesmätningar i olika blodkärl hos det väntade barnet. Vanligast är flödesmätning i en navelsträngsartär. Om det väntade barnet väger mindre än förväntat får du kontakt med specialistmödravården som finns på Södertälje sjukhus.

När man hittar något som avviker från det normala

Ibland upptäcker vi något som inte på en gång kan avgöras om det är normalt eller inte. I dessa fall kan upprepade undersökningar bli aktuella för att du ska få ett besked. Osäkerheten som uppstår innan man får besked kan vara svår att hantera. Det är oundvikligt att vi då och då även finner avvikelser som inte har nämnvärd betydelse för livskvaliteten hos det väntade fostret.

Vid ett fåtal tillfällen upptäcker vi en missbildning som är så allvarlig att det inte är möjligt att leva med. Det kan också innebära ett allvarligt handikapp eller kräva flera operationer efter födseln. I dessa fall erbjuds ni särskild rådgivning och stöd. Ofta remitteras man till en annan specialist för mer information.

Allt går dock inte att undersöka eller förutsäga med ultraljud. Det går aldrig att garantera att allt är normalt även om undersökningen säger så. 

 • Inför besöket

  Ta med dig kallelsen, där vägbeskrivning finns, samt legitimation. Har du reservnummer visar du ditt LMA-kort eller intyg om vem som betalar din vård.

  Kom i god tid då det kan vara svårt att hitta parkering. Anmäl dig i kassan vid huvudentrén där du även visar legitimation.  Du sitter ner vid väntplatsen i hus 20, plan 4A tills vi ropar upp dig.

  Barn får inte följa med in på mottagningen, då ultraljud är en medicinsk undersökning som kräver stor koncentration.

 • Under besöket

  Undersökningen tar ca 30 min, väntar du fler barn kan det ta längre tid. Det är inte tillåtet att fotografera eller filma undersökningen då generellt foto och filmförbud råder på sjukhuset.

  Du erbjuds bilder efter undersökningen om så önskas.

 • Efter besöket

  Om du har frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.