Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 241 16

Telefontider

Lördag–söndag 13.00–15.00

Besökstider

Alla dagar 14.00–19.00

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 01, plan 8
Använd hissar i hus 19, efter ingång via huvudentrén

Postadress

Avdelning 18
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Ulrika Johnsson

Biträdande chefsjuksköterska
Sofhie Sköld

Välkommen till Avdelning 18 på Södertälje sjukhus

Avdelning 18 är en vårdavdelning med inriktning främst mot kirurgi, både akut och planerad.

Sjuksköterskor och undersköterskor tar tillsammans med läkare hand om patienterna. Sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist ingår i teamet allt efter patientens behov. Vi arbetar aktivt med omvårdnadsfrågor kring den kirurgiska vårdprocessen. Vi arbetar just nu med patientdelaktighet och ser över möjligheterna till nya arbetssätt inför vår flytt in i Nya Södertälje sjukhus. 

Avdelningen har 18 vårdplatser, intag dygnet runt.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.