Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 241 16

Telefontider

Om du får hänvisning när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 14.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 02, plan 5. Entré A.
Använd hissarna i hus 19 eller 02 efter ingång via huvudentrén.

Postadress

Avdelning 18
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Ulrika Johnsson

Biträdande vårdenhetschef
Paulina Nilsson

 

Välkommen till Avdelning 18 på Södertälje sjukhus

Avdelning 18 är en vårdavdelning med inriktning främst mot kirurgi och gynekologi, både akut och planerad.

Sjuksköterskor och undersköterskor tar tillsammans med läkare hand om patienterna. Fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och dietist ingår i teamet allt efter patientens behov. Vi arbetar aktivt med omvårdnadsfrågor kring den kirurgiska vårdprocessen. 

Avdelningen har 18 vårdplatser, intag dygnet runt.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.