Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 251 00

Telefontider

Tidsbeställning och rådgivning
Inringning måndag–fredag 07.00-09.00

Återbud kan lämnas dygnet runt på telefonsvarare.

Kontaktsjuksköterska cancersjukdomar

08-550 251 00 
Måndag–torsdag 07.00-09.00, övrig tid via växeln 08-550 240 00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 19, plan 4 A.
Anmäl dig först i huvudkassan.

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till urologmottagningen på Södertälje sjukhus

Urologmottagningen

Här utreds och behandlas patienter med sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostatakörtel och manliga könsorgan.

Du kan ringa vår urologmottagning för ärenden som rådgivning, bokning av tid, lämna återbud och för att tala med operationsplaneringen.  För att komma på besök till urologmottagningen behöver du en remiss.