Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 251 00

Telefontider

Tidsbeställning och rådgivning
Inringning måndag–fredag 07.00-09.00

Återbud kan lämnas dygnet runt på telefonsvarare.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 19, plan 4 A.
Anmäl dig först i huvudkassan.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 

Postadress

Urologmottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Välkommen till urologmottagningen på Södertälje sjukhus

Urologmottagningen

Här utreds och behandlas patienter över 15 år med urologiska sjukdomar som tumörsjukdomar, stensjukdom och blåstömningssvårigheter. Vi utför även mindre ingrepp som kan göras med lokalbedövning.

Förutom urologläkare har vi en kontaktsjuksköterska, undersköterskor och uroterapeut knutna till vår mottagning.

All verksamhet på mottagningen är planerad, vi kan därför inte erbjuda några akuta tider. 

Du kan ringa vår urologmottagning för ärenden som rådgivning, bokning av tid, lämna återbud och för att tala med operationsplaneringen. 

För att komma på besök till urologmottagningen behöver du en remiss.