Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 251 14

Telefontider

Om du får hänvisning när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 14.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Obs! Avd 19 har sommarstängt 24/6-18/8.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 02, plan 6. Entré A.
Använd hissarna i hus 19 eller 02, efter ingång via huvudentrén.

Postadress

Avdelning 19
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Katarina Eriksson

Biträdande vårdenhetschef
Lena Kohbarg

Välkommen till Avdelning 19 på Södertälje sjukhus

Här vårdas patienter inom ortopedi och urologi. Vi har intag från akutmottagningen dygnet runt. Vi tar också emot patienter efter planerade operationer som till exempel knäleds och höftledsplastiker och prostataoperationer.

Vi på avdelning 19 arbetar med personcentrerad vård där vi samarbetar i team runt patienten. Dessa team består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. Beroende på patientens behov kan teamet även kompletteras med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Medelvårdtiden hos oss är 3 dygn för ortopedpatienter och 2,6 dygn för urologpatienter.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.