Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 251 14

Telefontider

Om du får hänvisning när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 14.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 02, plan 6. Entré A.
Använd hissarna i hus 19 eller 02, efter ingång via huvudentrén.

Postadress

Avdelning 19
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Anette Hast

Biträdande vårdenhetschef
Lena Kohbarg

Välkommen till Avdelning 19 på Södertälje sjukhus

På Avdelning 19 bedrivs specialistvård för både planerade och akuta patienter inom ortopedi och urologi.

På ortopedsidan vårdar vi både patienter som kommer in akut och patienter som kommer in för planerade knä- och höftplastiker. För att kvalitetssäkra vården bedriver avdelningen, sedan 2013, en egen mottagning för sårkontroll och suturborttagning dit våra patienter alltid kan vända sig för råd och hjälp.  

Under fredagar och helger står avdelning 19 som mottagande avdelning för akuta gynekologipatienter. Här varierar sjukdomstillstånden från graviditetsrelaterade problem till större gynekologiska ingrepp.

Sjuksköterskor och undersköterskor tar tillsammans med läkare hand om patienter inom de olika specialiteterna. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister och tillsammans ser vi till att respektive patient får den vård och omsorg som de är i behov av.

Avdelningen har 20 vårdplatser. Medelvårdtiden för våra patienter ligger kring 4,1 dygn för ortopedpatienter, 5,2 dygn för medicinpatienter och 1,7 dygn för gynekologpatienter.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.