Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

Mottagningen
08-123 252 92

Sophie Bergman
Enhetschef
08-123 246 62 

Telefontider

Telefonsvararen är öppen dygnet runt. 

 • Om- eller avboka ditt besök.
 • Beställa tolk.

Besöksadress

Lagmansvägen 15

Hus 18, plan 0

Postadress

Enheten för logopedi

Södertälje Sjukhus AB

152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till Enheten för logopedi på Södertälje sjukhus

På enheten för logopedi arbetar tio logopeder och en vårdplanerare. Till oss kommer både barn och vuxna, med medfödda eller förvärvade svårigheter. Vi arbetar med utredning, bedömning, behandling och rådgivning kring språk-, tal-, röst-, ät- och sväljsvårigheter.

Vi har tidsbokade mottagningar och träffar även inneliggande patienter på sjukhusets avdelningar. Vi finns även som konsulter på korttids- och äldreboenden i Södertälje, Järna och Salems kommuner. Vi har nära kontakt med BVC, förskolor, skolor och bibliotek.  

Följande kan vi erbjuda utredning och behandling kring

Barn och ungdomar:

 • ätovilja.
 • språkstörning (t ex svårigheter med uttal, förståelse eller uttryckssvårigheter).
 • TAKK/TSS, tecken som stöd till tal.
 • flerspråkighet i kombination med språkstörning.
 • stamning.
 • läs- och skrivsvårigheter.
 • sug-, tugg- och sväljsvårigheter, t ex vid LKG eller oralmotoriska svårigheter.
 • röstbesvär.

Vi erbjuder även kurser och föreläsningar, gruppträning med olika inriktningar samt så kallade bokrecept i samarbete med biblioteket i Södertälje. Logoped från mottagningen finns även på språkpedagogisk avdelning i kommunen.

Vuxna:

 • afasi, språkliga svårigheter efter förvärvad hjärnskada.
 • dysartri/talapraxi, talsvårigheter efter t ex stroke eller vid neurologiska sjukdomar.
 • LSVT-behandling: Tal- och röstbesvär vid bl a Parkinsons sjukdom.
 • gruppbehandling för personer med afasi med fokus på kommunikativ delaktighet.
 • CIAT: intensivbehandling i grupp för personer med afasi.
 • AKK, alternativ och kompletterande kommunikation.
 • tugg- och sväljsvårigheter, t ex vid stroke, demens eller neurologiska sjukdomar.
 • röstbesvär, t ex vid röstkrävande yrken.
 • läs- och skrivsvårigheter.
 • stamning. 

Logopediskt flerspråkighetscenter

Vi har stor vana av utredning och behandling av flerspråkiga barn och ungdomar sedan många år tillbaka. I februari 2016 invigdes Logopediskt flerspråkighetscenter som erbjuder spetskompetens inom området. Här arbetar två logopeder i team med utredningen. Vi arbetar med tolk vid behov.