Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 242 84

Du möts av en röstbrevlåda och vi ringer sedan upp dig så fort vi kan.

 

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 25, plan 4. Ingång via huvudentrén, entré H. Infart mittemot Polhemsgatan, entrén finns på innergården. Du anmäler dig i huvudkassan.

Postadress

Auroramottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Du kan antingen själv kontakta oss, eller genom remiss från barnmorska eller läkare på mödrahälsovården.

Kostnad

Besöket är kostnadsfritt.

Välkommen till auroramottagningen på Södertälje sjukhus

Ni hittar oss i Hus 25, plan 4. Ingång sker via huvudentrén, Hus 01. Du anmäler dig i huvudkassan.

Auroramottagningen finns för dig som känner stark oro och otrygghet inför förlossningen eller mötet med vården.

Det är naturligt att känna viss oro inför förlossningen eller inför mötet med vården i samband med en så omvälvande livsförändring som föräldraskapet medför. Dessa känslor får dig att fundera över hur du kan förbereda dig.

Oftast räcker det med att tala med barnmorskan på mödrahälsovården och/eller dina närmaste för att hantera dessa känslor. Vissa upplever dock en så stark oro och otrygghet inför tanken på att föda eller att vara utlämnad i situationen att det känns skrämmande.

Auroramottagningen erbjuder samtal och praktiskt stöd.

Du kan komma till oss genom att själv kontakta oss eller på remiss från barnmorska eller läkare på mödrahälsovården om:

  • du känner stark oro/otrygghet inför tanken på din kommande förlossning.
  • oron/otryggheten försvårar dina förberedelser inför förlossningen.
  • du har haft en svår upplevelse vid tidigare förlossning som du behöver bearbeta.
  • du har önskan om att bli gravid men känner stark oro/rädsla inför detta.
  • om du har svårt att känna trygghet och tillit i mötet med vården.

Aurorateamet består av barnmorskor och förlossningsläkare. Du erbjuds i första hand samtal, enskilt eller tillsammans med din partner, det väljer du själv, med en av teamets barnmorskor. Vi går i lugn och ro igenom bakgrunden till din otrygghet och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig. Vårt mål är att öka förutsättningarna för att du och din partner ska få en bra förlossningsupplevelse och känna er trygga.

Antal besök är individuellt. För vissa kan ett besök räcka, medan andra behöver fler besök. Det kan också bli aktuellt att samtala med läkare.

Vi erbjuder visning av BB och förlossningsavdelningen. En planering av din kommande förlossning görs utifrån dina behov och eventuella tidigare upplevelser. Efter förlossningen erbjuds ett återbesök på mottagningen för uppföljning.

Föda med planerat kejsarsnitt

En del kvinnor har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt på grund av stark oro eller otrygghet inför vaginal förlossning.  Kejsarsnitt är en förlossningsmetod som kan medföra högre risk för kvinnan och barnet vilket måste vägas mot fördelarna i varje enskilt fall.

Du som har en önskan att föda med planerat kejsarsnitt, men där medicinska skäl saknas, får träffa en samtalsbarnmorska för att berätta om din oro och gå igenom de möjligheter som finns för att få hjälp. Din partner är självklart välkommen att följa med. Målsättningen med samtalen är att du ska känna en ökad trygghet inför den kommande förlossningen och få metoder för att hantera och minska oron. Vid behov träffar du även en förlossningsläkare, som baserat på samtalen hos barnmorskan och din egen berättelse, gör en bedömning av om det finns starka skäl för planerat kejsarsnitt trots att medicinska skäl saknas. Om bedömningen blir att det inte finns skäl för planerat kejsarsnitt, kommer du istället att få erbjudande om fortsatt stöd inför förlossningen och en individuell förlossningsplan.

Förlossningsplanen dokumenteras i din journal och är därför tillgänglig oavsett på vilken klinik du föder.

Namnet Aurora

Auroramottagningen har lånat sitt namn av morgonrodnadens gudinna. Namnet för tankarna till morgonljus och klarhet, till att se lite ljusare på tillvaron och känna ökad tillförsikt inför det som komma ska.