Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa mer om hur Södertälje sjukhus uppfyller kraven om tillgänglighet på sin webbplats, eventuella brister och hur du kan rapportera brister så att de kan åtgärdas. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar löpande för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, behöver mer information i annat format eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven är du välkommen att meddela oss detta genom att mejla oss på info.sodertaljesjukhus@regionstockholm.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Webbplatsens brister, ej godkända WCAG krav

  • Videoinspelningar saknar syntolkning. (WCAG 1.2.5)
  • I Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer är det svårt för användaren att se vilket element som är i fokus vid tangentbordsnavigation. (WCAG 2.4.7)
  • När användaren i sökfunktionen söker efter något som inte ger resultat, visar resultatsidan endast en kort text med information om att sökningen inte gav några träffar. (WCAG 3.3.1)
  • Användaren får inte förslag på alternativa sökord när sökningen inte gett resultat. (WCAG 3.3.3)

Tillgänglighetstest av webbplatsen

Genomgången av webbtillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 har genomförts av Sogeti Sverige på uppdrag av Södertälje sjukhus. Rapporten överlämnades den 8 april 2020.