Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa mer om hur Södertälje sjukhus uppfyller kraven om tillgänglighet på sin webbplats, eventuella brister och hur du kan rapportera brister så att de kan åtgärdas. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Arbete pågår för att åtgärda kända tillgänglighetsproblem senast den 23 september 2020.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar löpande för att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, behöver mer information i annat format eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven är du välkommen att meddela oss detta genom att mejla oss på info.sodertaljesjukhus@sll.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Webbplatsens brister, ej godkända WCAG krav

 • Många av de ikoner som finns på webbplatsen saknar maskinläsbar etikett (WCAG 1.1.1
 • Videoinspelningar saknar syntolkning. (WCAG 1.2.5)
 • Sidor saknar rubriker, eller har rubriker som ej har rubrikformat. (WCAG 1.3.1)
 • När användaren besöker webbplatsen från sin mobil och använder liggande läge, går det inte alltid att se alla länkar i menyn. (WCAG 1.3.4)
 • På söksidan saknar alla tre fält etiketter, vilket gör att det inte läses upp av skärmläsare. (WCAG 1.3.5)
 • Kontrasten mellan bakgrund och text är inte alltid tillräcklig, vilket gör att vissa användare kan ha svårigheter att uppfatta texten. (WCAG 1.4.3)
 • Då texten eller hela webbsidan förstoras upp uppstår problem på flera sidor (WCAG 1.4.4)
 • När användaren besöker webbplatsen från en liten skärm, så som sin mobil i stående läge, saknas flera element jämfört med större skärmar. (WCAG 1.4.10)
 • Då avståndet mellan tecken, rader och stycken ökas syns inte hela sökikonen i menyn. Ikoner för sociala medier i footern hamnar väldigt tätt och är svåra att urskilja. (WCAG 1.4.12)
 • Sidorna erbjuder ingen logisk tab-ordning. (WCAG 2.3.4)
 • Länkarna är inte alltid konsekvent utformade, ibland är de understrukna och ibland inte. (WCAG 2.4.4)
 • I Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer är det svårt för användaren att se vilket element som är i fokus vid tangentbordsnavigation. (WCAG 2.4.7)
 • När användaren i sökfunktionen söker efter något som inte ger resultat, visar resultatsidan endast en kort text med information om att sökningen inte gav några träffar. (WCAG 3.3.1)
 • Användaren får inte förslag på alternativa sökord när sökningen inte gett resultat. (WCAG 3.3.3)
 • Efter validering av startsidans kod med hjälp av W3Cs html-valideringsverktyg framkommer varningar och errors som behöver åtgärdas. (WCAG 4.1.1)

Tillgänglighetstest av webbplatsen

Genomgången av webbtillgänglighetsdirektivet WCAG 2.1 har genomförts av Sogeti Sverige på uppdrag av Södertälje sjukhus. Rapporten överlämnades den 8 april 2020.