Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 246 87

Enhetschef

Maria Svanborg

Besöksadress

Lagmansvägen 15
Hus 18, plan 2

Postadress

Enheten för arbetsterapi
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

 

Välkommen till enheten för arbetsterapi

Arbetsterapi vänder sig till människor som på grund av olycka, sjukdom eller medfödda funktionsnedsättningar har svårigheter att klara sitt dagliga liv.

Arbetsterapeuten arbetar i förebyggande/habiliterande och rehabiliterande syfte, både på sjukhus och i hemmiljö. Med en helhetssyn på människans vardagsliv arbetar vi för att lösa eller mildra problem som kan uppstå i aktivitetsutförande vid sjukdom eller skada.

Arbetsterapeutiska åtgärder är individ- eller miljöinriktade och avser aktiviteter i det dagliga livet. Exempel på arbetsterapeutiska åtgärder är: 

  • Bedömning/kartläggning av färdigheter, förmågor, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning
  • Funktionsträning
  • Träning i aktivitet
  • Behovsbedömning och utprovning av hjälpmedel
  • Hembesök i syfte att bedöma aktivitetsförmåga och hemmiljö
  • Rådgivning angående energibesparande strategier
  • Utprovning och tillverkning av ortoser
  • Handrehabilitering