Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 246 26

 

Ansvarig personal

 

Viveca Ericsson

Enhetschef

Besöksadress

Lagmansvägen 15

Hus 18, plan 2

Postadress

Dietistmottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till dietistmottagningen på Södertälje sjukhus

Till oss kommer vuxna med sjukdomar som kan lindras eller behandlas genom kostjusteringar. Vanliga diagnoser är diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar, hjärtsvikt, IBS, njursvikt, leversvikt och cancer. Vi behandlar även patienter med undernäring, stomi, sväljsvårigheter och multisjuka samt patienter som genomgår överviktskirurgi såsom gastric bypass och sleeve.  

För att komma till dietistmottagningen behöver du remiss från din läkare.

På mottagningen arbetar fem dietister som samarbetar med sjukhusets mottagningar och avdelningar samt ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet).