Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 246 26

 

Ansvarig personal

 

Viveca Ericsson

Enhetschef

Besöksadress

Lagmansvägen 15

Hus 18, plan 2

Postadress

Dietistenheten
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

För att remitteras till oss måste du vara knuten till en specialistmottagning eller vårdas på vårdavdelning på Södertälje sjukhus. För remiss kontakta din läkare.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till dietistenheten på Södertälje sjukhus

Till oss kommer vuxna med sjukdomar som kan lindras eller behandlas genom kostjusteringar. Vanliga diagnoser är diabetes, inflammatoriska tarmsjukdomar, hjärtsvikt,  njursvikt, leversvikt och cancer. Vi behandlar även patienter med undernäring, stomi, sväljsvårigheter och multisjuka samt patienter som genomgår överviktskirurgi såsom gastric bypass och sleeve.  

På dietistenheten arbetar fyra dietister som samarbetar med sjukhusets mottagningar och avdelningar samt ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet).  

För att träffa dietist behöver du vårdas inneliggande alternativt vara knuten till någon av sjukhusets specialistmottagningar. Tala med din läkare om du önskar remitteras till oss.