Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 246 66

Enhetschef

Åsa Linbro

Besöksadress

Lagmansvägen 15

Hus 18, plan 2

Postadress

Fysioterapienheten
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till fysioterapienheten på Södertälje sjukhus

Om du är patient här på sjukhusets avdelningar eller mottagningar kan fysioterapi vara en viktig del i din behandling.

Vi finns på olika mottagningar på sjukhuset:

 • Ortopedmottagningen
 • Bäckenbottenmottagningen
 • KOL-mottagningen

I våra egna lokaler finns gymnastiksal och gym, terapibassäng och behandlingsrum. Här tar vi emot patienter från öppenvården som behöver specialiserad vård t.ex. inom hjärtrehabilitering och KOL-rehabilitering.

Vi finns också på de flesta av sjukhusets avdelningar där vi undersöker, bedömer och behandlar/tränar patienter.

Behandlingen kan innehålla enstaka besök med råd och information eller vara en hel behandlingsserie.

Exempel på vad fysioterapeuter gör:

 • Bedömning och träning av förflyttnings- och gångförmåga, trappträning, balans- och styrketräning.
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel så som rollatorer, kryckkäppar och ortoser.
 • Information före och efter operation.
 • Andningsvård.
 • Genomgång av individuellt anpassat träningsprogram.
 • Smärtbehandling.
 • Hembesök.
 • Överrapportering till primärvårdens fysioterapeuter för fortsatt träning.

Bassängverksamhet

Bassängansvarig 
Ingela Dawid, friskvårdskonsulent
ingela.david@regionstockholm.se 
08-123 246 58

På Fysioterapienheten på Södertälje sjukhus hus 18, plan 2, finns en varmvattenbassäng där du kan träna kondition, rörlighet, balans och styrka med eller utan redskap/hjälpmedel. Vattnets temperatur ligger mellan 33 och 34 grader.
Bassängens verksamhet riktar sig främst till personer med särskilda behov men kan rekommenderas för de flesta.
Patient- och föreningsverksamhet
Bassängen hyrs ut till både intern och extern verksamhet.
Interna kunder är bl a hjärt- och lungrehabiliteringen och smärtmottagningen. Externa kunder är bl a patientföreningar, kommunal omsorgsverksamhet och Trampoolin.
Vill ni hyra bassängen? Hör av er till Ingela Dawid.