Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 252 60

Telefontider

Måndag–fredag 07.30–11.45 (knappval 3, för övriga ärenden finns telefonsvarare dygnet runt)

Knappval
1: Om- och avbokning, tolkbokning
2: Receptförnyelse
3: Medicinsk rådgivning och tidsbokning

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje.
Hus 20, plan 4A. Ingång och anmälan sker via huvudentrén/huvudkassan.

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUMM)
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Besöken är kostnadsfria. Vid uteblivna besök eller besök som avbokas mindre än 24h innan utsatt tid debiteras.

Välkommen till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus är en medicinsk specialistmottagning för barn mellan 0 och 18 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionshinder och obesitas. Vi har även ett team som jobbar med första linjens psykiatri för barn och ungdomar.

Till oss är barn och ungdomar välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor samt kurator och psykologer. 

Till oss kommer man via remiss från barnhälsovården, skolhälsovården, vårdcentral, närakut eller barnakut. Det går även att kontakta oss via vår rådgivningstelefon.

Första linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Vi erbjuder behandling för barn och ungdomar med mild till måttlig psykisk ohälsa i åldrarna 0-18 år. Ni kan söka till oss för exempelvis nedstämdhet, oro/ångest, sömnproblem och familjekonflikter. Vi tar även emot för rådgivning och kortare föräldrastöd.

Vi som arbetar här är psykologer. Vårt arbete utgår från evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/ungdomens behov.

För akuta ärenden hänvisar vi er att kontakta 1177 eller Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Södertälje på telefonnummer 08-514 530 00.

Komma i kontakt med oss För att göra en egenanmälan till oss ringer du Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på telefonnummer 08-550 252 60. Barnmottagningens telefonöppettider är: mån-fre kl 07.30-11.45.

För närvarande har vi långa väntetider för att komma till oss på ett första besök, väntetiden är ca 4 månader.

Första gången ni kommer

Det första besöket tar ungefär en timme. Då gör vi en initial bedömning kring barnets/ungdomens mående och därefter beslutas om vidare kontakt. Vi önskar att samtliga vårdnadshavare om möjligt kommer med till det första besöket. Om någon vill prata enskilt kommer det att finnas möjlighet till det, vi kommer överens om hur vi lägger upp tiden när vi ses.

Vi befinner oss i Hus 06, plan 4.

Bra att veta

  • Tillfälligt sjuka barn som är äldre än 12 månader ska i första hand få hjälp på vårdcentralen.

  • Barn under 12 månader kan i mån av tid bokas in för en snar bedömning hos oss.

  • Är du osäker på vart du ska vända dig eller behöver mer information, ring 1177.