Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 252 60

Telefontider

Måndag–fredag 07.30–11.45 (knappval 3, för övriga ärenden finns telefonsvarare dygnet runt).

Knappval
1: Om- och avbokning, tolkbokning
2: Receptförnyelse
3: Medicinsk rådgivning och tidsbokning

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje.
Hus 20, plan 4A. Ingång och anmälan sker via huvudentrén/huvudkassan.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUMM)
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Besöken är kostnadsfria. Uteblivet besök eller besök som avbokas mindre än 24h innan utsatt tid debiteras.

Webbtidbokning 1177

Via 1177:s e-tjänster kan bokad tid av- eller ombokas direkt av vårdnadshavare/patienter. En ny passande tid kan vid ombokning väljas.

Välkommen till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus är en medicinsk specialistmottagning för barn mellan 0 till och med 17 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och obesitas. Vi har även ett team som jobbar med psykologstöd till barn mellan 6-17 år som har en pågående kontakt på mottagningen.

Till oss är barn och ungdomar välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor samt psykologer. 

Bra att veta

  • Två vårdnadshavare är välkomna på besöket, däremot bör syskon i möjligaste mån ej medfölja.

  • Vid infektionstecken såsom hosta, feber eller snuva ska mottagningen kontaktas innan besöket.

  • Är du osäker på vart du ska vända dig eller behöver mer information, besök 1177,se alternativt kontakta 1177 telefonledes.

Nytt vårdval BUMM from 1 juni 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller nytt vårdval för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

I korthet innebär uppdraget att det blir allmänt remisskrav och krav för återremittering av patienter som inte ingår i uppdraget. Detta för att ge förutsättningar för barn och unga, med störst behov av specialistkompetens, den vård de behöver. Målgruppen är barn och ungdomar som har en komplicerad sjukdomsbild. BUMM har inget akutuppdrag, men ska kunna erbjuda subakuta besök till tillfälligt sjuka barn 0-6 månader.