Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 252 60

Telefontider

Måndag–fredag 07.30–11.45
Följ instruktionerna så blir du uppringd:

Knappval
1: Tidsbokning, återbud, ändra tid
2: Receptförnyelse
3: Medicinsk rådgivning
4: Kontakt med Teamet för ADHD

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje. Hus 20, plan 4A. Ingång och anmälan sker via huvudentrén/huvudkassan.

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Ingen kostnad för besöket, men däremot vid uteblivet besök. Se därför till att avboka om du
inte kan komma (24 tim innan). 

Välkommen till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus är en medicinsk specialistmottagning för barn mellan 0 och 17 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionshinder och obesitas. Vi har även ett team som jobbar med första linjens psykiatri för barn och ungdomar.

Till oss är barn och ungdomar välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor samt kurator och psykologer. 

Till oss kommer man via remiss från barnhälsovården, skolhälsovården, vårdcentral, närakut eller barnakut. Det går även att kontakta oss via vår rådgivningstelefon.

Första linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

På Södertälje Barn- och ungdomsmedicinska mottagning erbjuder vi behandling för barn och ungdomar med mild till måttlig psykisk ohälsa i åldrarna 0-17 år. Ni kan söka till oss för exempelvis nedstämdhet, ångest, sömnproblem, familjekonflikter eller trotssyndrom. 

Hos oss arbetar psykologer och kuratorer. Vi utgår från KBT och andra evidensbaserade metoder som anpassas utifrån barnets/ungdomens behov. Vi arbetar under tystnadsplikt.

För akuta ärenden hänvisar vi er att kontakta 1177 eller Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Södertälje på telefonnummer 08-514 530 00.

Komma i kontakt med oss

  • Ring Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på telefonnummer 08-550 252 60. Barnmottagningens telefonöppettider är: mån-fre kl 07.30 - 11.45. 

Besöken hos oss är kostnadsfria. Vid uteblivna besök eller besök som avbokas mindre än 24 h innan utsatt tid debiteras ni för besöket. Kom därför ihåg att avboka i tid. Avbokning kan göras dygnet runt.

Första gången ni kommer

  • Det första besöket tar ca en timme. Då gör vi en initial bedömning kring barnets/ungdomens mående. Därefter beslutas om vidare kontakt.
  • Vi önskar att samtliga vårdnadshavare kommer med till det första besöket. Om en vårdnadshavare inte kan eller vill delta behöver den lämna samtycke till vårdkontakten genom att fylla i en blankett som följer med kallelsebrevet. Den kan tas med till första besöket eller skickas per post till: Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Rosenborgsgatan 6-10, 152 86 Södertälje.

Bra att veta

  • Tillfälligt sjuka barn som är äldre än 12 månader ska i första hand få hjälp på vårdcentralen.

  • Barn under ett år kan i mån av tid bokas in för en snar bedömning hos oss.

  • Är du osäker på vart du ska vända dig eller behöver mer information, ring 1177.