Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 252 60

Telefontider

Måndag–fredag inringning 07.30–09.40, utringning 8:10-09:50 (knappval 3, för övriga ärenden finns telefonsvarare dygnet runt). Vid behov av rådgivning kan du alltid ringa 1177 (dygnet runt).

Knappval
1: Om- och avbokning, tolkbokning
2: Receptförnyelse
3: Medicinsk rådgivning och tidsbokning

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 20, plan 4A.
Ingång via huvudentrén.
Anmäl dig i huvudkassan före ditt besök.

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUMM)
Södertälje Sjukhus AB

Rosenborgsgatan 10
152 86 Södertälje

Kostnad

Besöken är kostnadsfria för barn mellan 0-18 år. Uteblivet besök eller besök som avbokas sent, dvs mindre än 24 timmar innan utsatt tid, debiteras enligt gällande riktlinjer för Region Stockholm.

Webbtidbokning 1177

Via 1177:s e-tjänster kan bokad tid av- eller ombokas direkt av vårdnadshavare/patienter. En ny passande tid kan vid ombokning väljas.

Alltid öppet

Via Alltid öppet kan du/ni se bokade tider, få digitala kallelser samt få chatmeddelande från er vårdgivare. Vi kallar i nuläget barn <13 år digitalt i första hand. Ladda ner appen från appstore/playbutiken. Välj agera ombud för ditt barn och godkänn mottagande av digitala kallelser. Tänk på att alltid öppna och läsa din kallelse inom 48 timmar från mottagande.

Välkommen till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus är en medicinsk specialistmottagning för barn mellan 0 - 18 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och obesitas. Vi har även ett team som jobbar med psykologstöd till barn mellan 6-18 år som har en pågående kontakt på mottagningen. 230707 För närvarande har vi inte möjlighet till psykologstöd via oss utan hänvisar er till er vårdcentral och första linjen psykiatri.

Till oss är barn och ungdomar välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnundersköterskor samt undersköterskor. I nuläget har vi ingen psykolog i teamet. 

Bra att veta

  • Två vårdnadshavare är välkomna på besöket, däremot bör syskon i möjligaste mån ej medfölja.
  • Vid infektionstecken såsom hosta, feber eller snuva ska mottagningen kontaktas innan besöket.
  • Du kan förbereda ditt barn innan besöket på vad som kan ske i samband med läkarbesöket genom att titta på 1177. ex: blodprov, lungfunktionstest (spirometri), ekg mm
  • Är du osäker på vart du ska vända dig eller behöver mer information, besök 1177.se alternativt kontakta 1177 telefonledes.

Nytt vårdval BUMM from 1 juni 2022

Från och med den 1 juni 2022 gäller nytt vårdval för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

I korthet innebär uppdraget att det blir allmänt remisskrav och krav för återremittering av patienter som inte ingår i uppdraget. Detta för att ge förutsättningar för barn och unga, med störst behov av specialistkompetens, den vård de behöver. Målgruppen är barn och ungdomar som har en komplicerad sjukdomsbild. BUMM har inget akutuppdrag, men ska kunna erbjuda subakuta besök till tillfälligt sjuka barn 0-6 månader.