Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 252 60

Telefontider

Måndag–fredag 07.30–11.45 (knappval 3, för övriga ärenden finns telefonsvarare dygnet runt).

Knappval
1: Om- och avbokning, tolkbokning
2: Receptförnyelse
3: Medicinsk rådgivning och tidsbokning

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje.
Hus 20, plan 4A. Ingång och anmälan sker via huvudentrén/huvudkassan.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUMM)
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Kostnad

Besöken är kostnadsfria. Uteblivet besök eller besök som avbokas mindre än 24h innan utsatt tid debiteras.

Webbtidbokning 1177

Via 1177:s e-tjänster kan bokad tid av- eller ombokas direkt av vårdnadshavare/patienter. En ny passande tid kan vid ombokning väljas.

Välkommen till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus är en medicinsk specialistmottagning för barn mellan 0 och 18 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionshinder och obesitas. Vi har även ett team som jobbar med första linjens psykiatri för barn och ungdomar. För mer information kring PHB var god klicka på ikonen Psykisk hälsa barn och ungdom (PHB) i gråa bannern ovan.

Till oss är barn och ungdomar välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnsköterskor, undersköterskor samt psykologer. 

Till oss kommer man via remiss från barnhälsovården, skolhälsovården, vårdcentral, närakut eller barnakut. Det går även att kontakta oss via vår rådgivningstelefon.

Bra att veta

  • Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under rådande covid-19-pandemi är endast en anhörig tillåten att medfölja barnet/ungdomen till besöket. Syskon får heller inte medfölja.

  • Vid infektionstecken såsom hosta, feber eller snuva ska bokade besök avbokas. Vid behov av läkarkontakt kontakta BUMM via telefon.

  • Är du osäker på vart du ska vända dig eller behöver mer information, ring 1177.