Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 252 60

Telefontider

Måndag–fredag inringning 07.30–11:10, utringning 8:10-11:25 (knappval 3, för övriga ärenden finns telefonsvarare dygnet runt). 

Knappval
1: Om- och avbokning, tolkbokning
2: Receptförnyelse
3: Medicinsk rådgivning och tidsbokning

Sommar 2024

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) har neddragen verksamhet v 29-30. Det går bra att ringa in för av/ombokning samt receptförnyelse. Övriga ärenden hänvisas till 1177 alternativt er vårdcentral.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 8
Hus 25, plan 3. Ingång via hus 06.
Anmäl att ni har kommit hit vid
ankomstterminalen i hus 06, plan 3.

Postadress

Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUMM)
Södertälje Sjukhus AB

Rosenborgsgatan 10
152 86 Södertälje

Kostnad

Besöken är kostnadsfria för barn mellan 0-18 år. Uteblivet besök eller besök som avbokas sent, dvs mindre än 24 timmar innan utsatt tid, debiteras enligt gällande riktlinjer för Region Stockholm.

Webbtidbokning 1177

Via 1177:s e-tjänster kan bokad tid av- eller ombokas direkt av vårdnadshavare/patienter. En ny passande tid kan vid ombokning väljas.

Alltid öppet

Via Alltid öppet kan du/ni se bokade tider, få digitala kallelser samt få chatmeddelande från er vårdgivare. Vi kallar i nuläget barn <13 år digitalt i första hand. Ladda ner appen från appstore/playbutiken. Välj agera ombud för ditt barn och godkänn mottagande av digitala kallelser. Tänk på att alltid öppna och läsa din kallelse inom 48 timmar från mottagande.

Välkommen till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på Södertälje sjukhus

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus är en medicinsk specialistmottagning för barn mellan 0 - 18 år.

På mottagningen utreder och behandlar vi barn och ungdomar med bland annat astma och allergi, mag- och tarmbesvär, enures, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och obesitas. 

Till oss är barn och ungdomar välkomna på tidsbeställda besök hos barnläkare, läkare, specialistsjuksköterskor inom barn/ungdom, sjuksköterskor, barnundersköterskor samt undersköterskor. I nuläget har vi ingen psykolog i teamet.

Från och med 1 juni 2022 gäller nytt vårdavtal för Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. I korthet innebär uppdraget att det blir allmänt remisskrav och krav för återremittering av patienter som inte ingår i uppdraget. Detta för att ge förutsättningar för barn och unga, med störst behov av specialistkomptetens, den vård de behöver. Målgruppen är barn och ungdomar som har en komplicerad sjukdomsbild. BUMM har inget akutuppdrag, men ska kunna erbjuda subakuta besök till tillfälligt sjuka barn 0-6 månader. 

Bra att veta

  • Två vårdnadshavare är välkomna på besöket, däremot bör syskon i möjligaste mån ej medfölja.
  • Vid infektionstecken såsom feber, vänligen kontakta mottagningen innan besöket.
  • Du kan förbereda ditt barn för besök i vården genom att läsa mer på 1177. Där finns också material som visar hur olika undersökningar går till. t.ex. EKG, blodprovtagning och spirometrier. 
  • Är du osäker på vart du ska vända dig eller behöver mer information eller rådgivning, besök 1177.se alternativt kontakta 1177 telefonledes.

Information avseende tillfällig flytt till andra lokaler.

Den 15 februari 2024 flyttar mottagningen till nya lokaler, paviljong, hus 25, plan 3. Ingång via hus 06.