Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Om oss

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus erbjuder högkvalitativ akut- och planerad specialistvård inklusive förlossning. Vi är ett modernt akutsjukhus i södra delen av länet, har cirka 1 200 anställda och omsätter omkring 1 miljard kronor per år. Södertälje sjukhus har varit aktiebolag sedan april 2009.

I augusti 2017 togs sjukhusets nya, moderna behandlingsbyggnad i bruk. Det är en del av en sammanlagd investering på 1,2 miljarder i ny- och ombyggnation av sjukhuset. Södertälje sjukhus är först ut i en lång rad investeringar som Region Stockholm gör i Framtidens hälso- och sjukvård. Sjukhuset kommer bland annat att ha en av Sveriges modernaste operationsmiljöer.

Miljö
Södertälje sjukhus arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling, som det står att läsa i sjukhusets miljöpolicy. Vårt miljöarbete kan du läsa mer om här.

Kvalitet
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser.

Akutsjukhus

Södertälje sjukhus har en stark position i Stockholms region inom den basala specialistsjukvården för akut och planerad vård. Det innebär att vi tillhandahåller basal specialistvård som är öppen dygnet runt, året om.

Södertälje sjukhus är ett akutsjukhus som erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik (barnmedicin), geriatrik (vård av äldre) och palliativ vård.

På sjukhuset finns också en omfattande radiologisk verksamhet med modern teknisk utrustning för snabb och säker diagnostik.

Vår akutmottagning och BB/Förlossning har öppet dygnet runt.

Vision - Din nära specialistvård

Södertälje sjukhus ska vara det självklara valet när det gäller akut och planerad specialistvård för invånarna i de omgivande kommunerna, och ska genom sin goda tillgänglighet och kvalitet även kunna attrahera andra patienter både inom och utanför Region Stockholm. Sjukhuset ska se till att rätt vård utförs på rätt vårdnivå, i rätt tid och i god samverkan mellan primärvård, specialistvård, högspecialiserad vård, kommuner och de privata sjukvårdsaktörerna. Sjukhuset ska utgöra det naturliga navet i det lokala sjukvårdssystemet och facilitera patienternas väg genom sjukvårdssystemet.

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas enligt följande fyra principer:

Patienten först
På Södertälje sjukhus sätter vi våra patienters behov i fokus. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde.

Varje medarbetare gör skillnad
Södertälje sjukhus totala förmåga är summan av alla medarbetares handlingar. Det personliga ledarskapet handlar om alla medarbetares möjlighet och ansvar att bidra. Tillsammans ser och använder vi varandras engagemang, kunskap och erfarenhet i vår strävan efter att åstadkomma ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Engagemang för helheten
Engagemang för oss betyder att vi tar ansvar för helheten. För att säkerställa långsiktighet behöver vi vara professionella och tänka affärsmässigt, vi måste alltid säkerställa att vi på bästa sätt använder våra gemensamma resurser.

Kvalitet
Hög kvalitet på Södertälje sjukhus betyder att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård. Södertälje sjukhus lägger stor vikt vid uppföljning av avvikelser vilket ger oss möjlighet till ständiga kvalitetsförbättringar.