Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Om oss

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus erbjuder högkvalitativ akut- och planerad specialistvård inklusive förlossning. Vi är ett modernt kombinerat akut- och närsjukhus i södra delen av länet, har 1 300 anställda och omsätter omkring 1,5 miljard kronor per år. Södertälje sjukhus är regionägt aktiebolag sedan april 2009.

2017 togs sjukhusets nya behandlingsbyggnad i bruk och 2019 den nyrenoverade vårdbyggnaden, med 120 enkelrum. Det är en del av en sammanlagd investering på 1,2 miljarder i ny- och ombyggnation av sjukhuset. Södertälje sjukhus är en viktig del av en lång rad investeringar i Region Stockholm. Sjukhuset har bland annat en av Sveriges modernaste operationsmiljöer.

Miljö
Södertälje sjukhus arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling, som det står att läsa i sjukhusets miljöpolicy. Vårt miljöarbete kan du läsa mer om här.

Kvalitet
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser.

Akutsjukhus

Södertälje sjukhus är ett kombinerat akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård och närsjukhus med geriatrik, palliativ vård och ASIH. Sjukhuset har en stark position i Region Stockholm inom den basala specialistsjukvården för akut och planerad vård. Det innebär att vi tillhandahåller basal specialistvård som är öppen dygnet runt, året om.

Södertälje sjukhus erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik (barnmedicin), geriatrik (vård av äldre) och palliativ vård (vård i livets slutskede).

På sjukhuset finns också en omfattande radiologisk verksamhet med modern teknisk utrustning för snabb och säker diagnostik.

Vår akutmottagning och BB/Förlossning har öppet dygnet runt.

Syfte - Ditt sjukhus genom livet

Södertälje sjukhus har de gemensamma strategiska övergripande målen: Tillsammans främjar vi hälsa och att ge vård av god kvalitet utifrån patienternas behov. Vi tar gemensamt ansvar för helhelten och skapar en arbetsplats där vi trivs och utvecklas.

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi bemöter varandra sammanfattas enligt följande fyra principer:

Patienten först
På Södertälje sjukhus sätter vi våra patienters behov i fokus. Det innebär att stor vikt läggs vid patientens förväntningar och upplevelser av vården. Vi är professionella och visar alltid respekt för människors lika värde.

Varje medarbetare gör skillnad
Södertälje sjukhus totala förmåga är summan av alla medarbetares handlingar. Det personliga ledarskapet handlar om alla medarbetares möjlighet och ansvar att bidra. Tillsammans ser och använder vi varandras engagemang, kunskap och erfarenhet i vår strävan efter att åstadkomma ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Engagemang för helheten
Engagemang för oss betyder att vi tar ansvar för helheten. För att säkerställa långsiktighet behöver vi vara professionella och tänka affärsmässigt, vi måste alltid säkerställa att vi på bästa sätt använder våra gemensamma resurser.

Kvalitet
Hög kvalitet på Södertälje sjukhus betyder att vi gör rätt saker i rätt tid och alltid levererar en högkvalitativ vård. Södertälje sjukhus lägger stor vikt vid uppföljning av avvikelser vilket ger oss möjlighet till ständiga kvalitetsförbättringar.