Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 244 08

Telefontider

På vardagar 17.00–20.00 är avdelningstelefonen avstängd för inkommande samtal. Övrig tid på vardagarna är telefonen öppen. 

På helgerna är telefonen öppen för inkommande samtal 14.00–16.00. 

Besökstider

Alla dagar 14.00–19.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 06, plan 5
Gå in i huvudentrén, följ skyltning mot hus 06

Postadress

Avdelning 8
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Karin Masus

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Susanna Mjörnheim

Strokesjuksköterska
Inger Davidsson 

Välkommen till Avdelning 8 på Södertälje sjukhus

Välkommen till Avdelning 8, en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning neurologi, stroke och diabetes. 

Majoriteten av patienterna läggs in på avdelningen via akutmottagningen, men kommer även från intensivvårdsavdelningen, medicinmottagningen och neurokirurgen på Karolinska Solna. 

Vi vårdar patienter med olika internmedicinska tillstånd, men är särskilt profilerade mot neurologiska sjukdomar och stroke. Vi har ett mycket välfungerande samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator. Tillsammans med diabetesmottagningen tar vi emot nyinsjuknade diabetiker med behov av inneliggande vård.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Patienter med stroke har mycket nedsatt ork och förmåga att hantera intryck från omgivningen. Patienten behöver en lugn miljö för att återhämta sig. Ditt besök bör vara kort och inte vara fler än två besökare samtidigt.

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.