Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 244 08

Telefontider

Om du får hänvisning när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 11.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 02, plan 2. Entré A
Använd hissarna i hus 19 eller hus 02 efter ingång via huvudentrén.

Postadress

Avdelning 8
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Jeanette Bergkvist 

Biträdande vårdenhetschef
Gresa Uka

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Susanna Mjörnheim
Gloria Pinilla

Strokesjuksköterska
Sara  Gavelin

Välkommen till Avdelning 8 på Södertälje sjukhus

Välkommen till Avdelning 8, en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning neurologi, stroke och diabetes. 

Majoriteten av patienterna läggs in på avdelningen via akutmottagningen, men kommer även från intensivvårdsavdelningen, medicinmottagningen och neurokirurgen på Karolinska Solna. 

Vi vårdar patienter med olika internmedicinska tillstånd, men är särskilt profilerade mot neurologiska sjukdomar och stroke. Vi har ett mycket välfungerande samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator. Tillsammans med diabetesmottagningen tar vi emot nyinsjuknade diabetiker med behov av inneliggande vård.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Patienter med stroke har mycket nedsatt ork och förmåga att hantera intryck från omgivningen. Patienten behöver en lugn miljö för att återhämta sig. Ditt besök bör vara kort och inte vara fler än två besökare samtidigt.

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.