Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 244 10

På helger är avdelningstelefonen avstängd för inkommande samtal 07.00-10.30. Övrig tid är telefonen öppen.

Besökstider

Alla dagar 07.00-20.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 02 , plan 4. Entré A.
Använd hissarna i hus 19, eller 02 efter ingång via huvudentrén.

Postadress

Avdelning 10
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska 
Eleksandra Mousa/Anna-Karin Blomkvist

Medicinskt ledningsansvarig läkare 
Violetta Silfver

Hjärtsjuksköterska 
Karin Johnson

Välkommen till Avdelning 10 på Södertälje sjukhus

Avdelning 10 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Här vårdas främst patienter med akut kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och rytmrubbningar. Vi vårdar också de patienter som är i behov av pacemaker samt patienter som ska genomgå kranskärlsröntgen och/eller PCI (ballogvidgning). Vi har möjlighet att monitorera 12 patienter.

De flesta av våra patienter kommer från akutmottagningen men även från intensivvårdsavdelningen och medicinmottagningen som vi har ett nära samarbete med.

Vi har även ett mycket gott samarbete med Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Solna beträffande bl a Coronarangiografier och pacemaker.

De vanligaste undersökningarna våra patienter genomgår är:

 • blodprovtagning
 • lungröntgen
 • ultraljud på hjärtat (EKO)
 • arbets-EKG
 • kranskärlsröntgen (den görs på Karolinska)
 • långtids-EKG.

Vården på avdelningen följs upp av nationella kvalitetsregister RIKS HIA. Genom regelbundna patient och medarbetarenkäter utvärderar vi ständigt kvaliteten, och förbättringsarbeten pågår fortlöpande.

På avdelningen arbetar vi utifrån den humanistiska medicinens grund.

Vi har 12 hjärtövervakningsplatser på avdelningen.

Vid utskrivning får du ett samtal med läkaren där ni går igenom vårdtiden. Om du behöver så kommer du även att få en medicinlista och eventuellt en återbesökstid till vår mottagning.

Utskrivning sker vanligtvis under förmiddagen mellan klockan 9 och 11.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

 • Patienten behöver en lugn miljö för att återhämta sig. Ditt besök bör vara kort och ni bör inte vara fler än två besökare samtidigt.

 • Vänligen respektera våra besöks- och telefontider så att vi på bästa sätt hinner ta hand om din anhörig.

 • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

 • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

 • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.