Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Beröm, synpunkter och klagomål

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har beröm, synpunkter och klagomål hör av dig.

Så här lämnar du beröm, synpunkter och klagomål på vården:

Observera att all inkommande post till denna brevlåda är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig. 

Patientvägledare:

Patientvägledaren vägleder dig i hur du kan kontakta vården och har tystnadsplikt.

Våra telefontider är tisdagar och torsdagar klockan 13.00-15.00. Under veckorna 26-32 är våra telefontider tisdagar och torsdagar kl 10.00-12.00. Du når oss på 08-123 247 00.

Andra anmälningsinstanser:

Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, patientförsäkringen Löf och Läkemedelsförsäkringen) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om du inte är nöjd med vården.

Föra någon annans talan:

Om du vill anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. Länk till fullmakt (pdf).