Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Beröm, synpunkter och klagomål

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har beröm, synpunkter och klagomål hör av dig.

Så här lämnar du beröm, synpunkter och klagomål på vården:

  • Kontakta berörd verksamhet via sjukhusets växel på telefon 08-123 240 00.

  • Logga in på Södertälje sjukhus sida på 1177.se. Klicka på "Synpunkter och klagomål". Ett ärende genereras och handläggs enligt fastställda rutiner. Om du önskar svar så skickas det till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor.

  • Skicka ett brev till Södertälje Sjukhus AB, 152 86 Södertälje.

Patientvägledare:

Vi kan inte ge sjukvårdsrådgivning utan vägleder dig hur du kan kontakta vården. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Våra telefontider är tisdagar och torsdagar klockan 13.00-15.00. Du når oss på 08-123 247 00.
Avvikande telefontider kan förekomma på sommaren och helgdagar. 

Andra anmälningsinstanser:

Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, patientförsäkringen Löf och Läkemedelsförsäkringen) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om du inte är nöjd med vården.

Föra någon annans talan:

Om du vill anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. Länk till fullmakt (pdf).