Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Synpunkter, klagomål och beröm

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har beröm, synpunkter och klagomål hör av dig.

Det är i första hand varje vårdgivares ansvar att bemöta och besvara synpunkter och klagomål som kan uppstå i samband med vård och behandling. E-tjänsten Lämna synpunkter och klagomål gör det enkelt för dig som patient att digitalt lämna synpunkter och få svar direkt i sin inkorg på 1177.se.

Så här lämnar du synpunkter, klagomål och beröm på vården:

  • Kontakta berörd verksamhet via sjukhusets växel på telefon 08-123 240 00. Kontaktuppgifter finns här samt på 1177.se.

  • Logga in på Södertälje sjukhus sida på 1177.se, klicka på "Lämna synpunkter och klagomål", logga in med säkert bank-id och fyll i formuläret. Ett ärende skapas och handläggs enligt våra rutiner. Om du önskar svar så skickas det till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor.

  • Om du vill kontakta oss med vanlig post, skicka ett brev till Chefläkare, Södertälje Sjukhus AB, 152 86 Södertälje.

  • Vill du vara anonym kan du göra en anonym anmälan

Andra anmälningsinstanser:

Vårdgivaren tar i första hand emot och besvarar klagomål från patienter och närstående.

Patientnämnden hjälper och stöder patienter och närstående att föra fram klagomål och synpunkter.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit.

Här kan du läsa mer om vilka anmälningsinstanser som finns eller vad som gäller vid kommunal vård.

Föra någon annans talan:

Om du vill anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. Fullmakt (pdf).

Patientvägledningen:

Vi vägleder dig i hur du kan kontakta vården. Vi kan inte ge dig sjukvårdsrådgivning. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt.

Du når oss på 08-123 247 00 på tisdagar och torsdagar mellan klockan 13.00-15.00. Avvikande telefontider kan förekomma. 

Öppettider vecka 51-1:

Vecka 51 & 52: Ordinarie telefontid
Vecka 1: Tisdag ordinarie telefontid, torsdag telefontid klockan 10.00-12.00