Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Har du synpunkter på vården?

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi ytterligare förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har synpunkter eller klagomål på oss hör av dig.

I första hand – kontakta berörd verksamhet
Om du har frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss ska du i första hand ta kontakt med berörd verksamhet. Du kan också skicka in dina synpunkter genom att fylla i detta formulär. Du kan lämna dina synpunkter anonymt, men om du lämnar dina kontaktuppgifter har vi möjlighet att återkoppla till dig.

Vill du hellre skriva ut och skicka in dina synpunkter finns möjligheten att använda denna blankett "Vad tycker du om oss?". Skriv ut, fyll i och skicka in kostnadsfritt till den förtryckta adressen. 

Du når oss genom växeln på telefon 08-550 240 00.

Kontakta Patientvägledare
Patientvägledaren ger dig råd och stöd och fungerar som en länk mellan berörda parter och har tystnadsplikt. Om du önskar kan du vara anonym.

Telefon
08-550 247 00

Telefontider

Tisdag 10.00–12.00
Torsdag 10.00–12.00
E-post: patientvagledare.sodertaljesjukhus@sll.se 

Observera att all inkommande post till denna brevlåda är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig. Skicka därför inga frågor om dina symptom eller sjukdomar. Kontakta i stället din mottagning eller 1177 för rådgivning.

Du kan också kontakta sjukhusets patientvägledare genom 1177 vårdguidens e-tjänster.

Fler anmälningsinstanser och kommunal vård
Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, patientförsäkringen Löf, Läkemedelsförsäkringen) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om du inte är nöjd med vården