Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Beröm, synpunkter och klagomål

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har beröm, synpunkter och klagomål hör av dig.

Beröm, synpunkter och klagomål på vården
Om du har beröm, synpunkter och klagomål på vården så börja med att kontakta berörd verksamhet. Du når dem via växeln på telefon 08-550 240 00

Du kan även lämna beröm och synpunkter samt klagomål på vården genom att logga in på 1177 med säker BankID-inloggning. Klicka på länken "Synpunkter och klagomål". Ett ärende genereras och handläggs enligt fastställda rutiner. Om du önskar svar så skickas det till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor.

Det går också bra att skicka ett brev till oss. Vår adress är:
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, patientförsäkringen Löf och Läkemedelsförsäkringen) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om du inte är nöjd med vården

Vill du vara anonym, klicka här.

Om du vill anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. Länk till fullmakt (pdf).

Patientvägledare
Patientvägledaren vägleder dig i hur du kan kontakta vården. Patientvägledaren har tystnadsplikt och om du önskar kan du vara anonym.

Telefontider
Tisdagar och torsdagar klockan 13.00-15.00.
Telefon: 08-550 247 00
E-post: patientvagledare.sodertaljesjukhus@sll.se 

All inkommande post till denna brevlåda är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig. Skicka därför inga frågor om dina symptom eller sjukdomar. Kontakta istället din vårdcentral eller 1177 för rådgivning.