Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Beröm, synpunkter och klagomål via 1177.se

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har beröm, synpunkter och klagomål hör av dig.

Beröm, synpunkter och klagomål på vården
Om du har beröm, synpunkter och klagomål på vården kontakta berörd verksamhet. Du når dem via växeln på telefon 08-550 240 00

Du kan även logga in på  1177 med säker BankID-inloggning. Klicka på länken "Synpunkter och klagomål", legitimera dig med till exempel bankid och fyll i formuläret. Ett ärende genereras och handläggs enligt fastställda rutiner. Svar skickas till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor.

Vill du vara anonym, klicka här.

Om du vill anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör.

Länk till fullmakt (pdf).

Kontakta Patientvägledare
Patientvägledaren har tystnadsplikt och ger dig råd och stöd i hur du kan kontakta vården. Om du önskar kan du vara anonym.

Telefon
08-550 247 00

Telefontider
Tisdagar 10.00–12.00
Torsdagar 10.00–12.00
E-post: patientvagledare.sodertaljesjukhus@sll.se 

Observera att all inkommande post till denna brevlåda är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig. Skicka därför inga frågor om dina symptom eller sjukdomar. Kontakta din vårdcentral eller 1177 för rådgivning.

Fler anmälningsinstanser och kommunal vård
Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, patientförsäkringen Löf, Läkemedelsförsäkringen) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om du inte är nöjd med vården