Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Beröm, synpunkter och klagomål

Vi finns till för våra patienter och vi vill ge bästa möjliga vård till alla. Vi arbetar därför ständigt med förbättringar och utveckling. Om vi får veta vad du tycker, kan vi förbättra vår kvalitet och säkerhet i vården. Vi är därför tacksamma om du som har beröm, synpunkter och klagomål hör av dig.

Så här lämnar du beröm, synpunkter och klagomål på vården:

- Kontakta berörd verksamhet via sjukhusets växel på telefon 08-123 240 00.

- Logga in på Södertälje sjukhus sida på 1177.se.  Klicka på länken "Synpunkter och klagomål". Ett ärende genereras och handläggs enligt fastställda rutiner. Om du önskar svar så skickas det till din inkorg på 1177.se inom fyra veckor.

- Skicka ett brev till Södertälje Sjukhus AB, 152 86 Södertälje.

- Kontakta Patientvägledaren på telefon 08-123 247 00.  Vi vägleder dig i hur du kan kontakta vården och har tystnadsplikt. Våra telefontider är tisdagar och torsdagar klockan 13.00-15.00. Avvikande telefontider förekommer på helgdagar och på sommaren.

- Skicka e-post till patientvagledare.sodertaljesjukhus@sll.se
Observera att all inkommande post till denna brevlåda är allmän handling och kan efter sekretessprövning bli offentlig. Skicka därför inga frågor om dina symptom eller sjukdomar. Kontakta din vårdcentral eller 1177 för rådgivning.

- Du kan också göra en anonym anmälan.

Mer om vilka anmälningsinstanser som finns (Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg/IVO, patientförsäkringen Löf och Läkemedelsförsäkringen) eller vad som gäller vid kommunal vård kan du läsa på 1177 vårdguidens webbplats: Om du inte är nöjd med vården.

Om du vill anmäla något som rör en annan person och önskar få ta del av handlingar, föra dennes talan samt läsa och lämna synpunkter så behöver du en fullmakt från den personen som ärendet berör. Länk till fullmakt (pdf).