Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon och telefontid

Måndag-fredag klockan 08:00-16:00 svarar mottagningens personal. Ring via sjukhusets växel. 

Övriga tider svarar ASIH och förmedlar kontakt med jourläkare.

Övriga tider (kväll, natt eller helg) vid akut behov av rådgivning, kan du ringa ASIH på samma telefonnummer som ovan. Vid kontakt med ASIH informera alltid att du tillhör Mottagning för multisjuka.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6-10
Hus 6 Plan 5

Postadress

Mottagning för multisjuka
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till mottagningen för multisjuka på Södertälje sjukhus

Mottagningen för multisjuka vänder sig till patienter över 65 år som har flera svåra sjukdomar och ett stort behov av akutsjukvård. Den basala hemsjukvården sköts fortfarande av primärvården, men läkarkontakten sker på mottagningen för multisjuka. Anslutning till oss sker via remiss från din läkare.

Våra patienter kan kontakta oss dygnet runt för rådgivning. Vi tar emot planerade och akuta besök, men kan även göra hembesök vid behov. Dagtid sker kontakten med geriatriska mottagningen genom vår ansvariga sjuksköterska. På kvällar, nätter och helger sker kontakten via ASIH och vår geriatrikjour.