Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 00

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Anna Mattisson

Besöksadress

Doktorsvägen 1B, kortsidan av byggnaden
Hus 9, plan 3

Postadress

Mottagning för multisjuka
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till mottagningen för multisjuka på Södertälje sjukhus

Mottagningen för multisjuka vänder sig till patienter över 65 år som har flera svåra sjukdomar och ett stort behov av akutsjukvård. Den basala hemsjukvården sköts fortfarande av primärvården, men läkarkontakten sker på mottagningen för multisjuka. Anslutning till oss sker via remiss från din läkare.

Våra patienter kan kontakta oss dygnet runt för rådgivning. Vi tar emot planerade och akuta besök, men kan även göra hembesök vid behov. Dagtid sker kontakten med geriatriska mottagningen genom vår ansvariga sjuksköterska. På kvällar, nätter och helger sker kontakten via ASIH och vår geriatrikjour.