Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 249 71

Inringningstid måndag till fredag från klockan 07.00.

Avbokningar kan göras dygnet runt på telefonsvarare.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 20, plan 4B

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 

Postadress

Diabetesmottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Överläkare
Lars Dahlin 
Gloria Pinilla 

Sjuksköterskor 
Tina Asplund 
Ulrika Ström

Välkommen till diabetesmottagningen på Södertälje sjukhus

På specialistmottagningen för diabetes arbetar vi i team. Teamen består av specialistläkare, diabetessjuksköterskor, fotterapeuter och dietister. Vi tar framförallt hand om patienter med typ 1-diabetes men även en del patienter med typ 2-diabetes. Uppföljningsbesök sker flera gånger per år utifrån det individuella behovet

Diabetesskola

2–3 gånger per termin har vi diabetesskola som pågår i 4 dagar. Under dessa dagar sker undervisning och samtal i grupp, med utrymme för individuella samtal och målsättning för den egna egenvården. Ämnen som vi tar upp under diabetesskolan är sjukdomens bakgrund, symtom, behandling och komplikationer. Hur egenvården med kost, motion och individuell behandling kan inverka på sjukdomen. För att delta behövs en remiss från din behandlande läkare.

Våra diabetessjuksköterskor har egen mottagning alla vardagar.