Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

För patienter

Välkommen till Södertälje sjukhus. Här hittar du våra mottagningar och avdelningar i alfabetisk ordning.

Växel: 08-123 240 00.

Mottagningar och avdelningar