Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

För patienter

Välkommen till Södertälje sjukhus. Här hittar du våra mottagningar och avdelningar i alfabetisk ordning.

Växel: 08-123 240 00.

Mottagningar och avdelningar