Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
För patienter

Välkommen till Södertälje sjukhus.

Växel: 08-550 240 00.

I listan nedan hittar du alla våra mottagningar och avdelningar i alfabetisk ordning. 

Mottagningar och avdelningar