Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 243 26 

Telefontider

Om du får hänvisning här du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

För närvarande råder besöksbegränsningar på Södertälje sjukhus. Besök är endast tillåtet vid kritisk sjukdom och i livets slutskede. Avdelningen kontaktas i förväg för att boka besökstid, max två personer får besöka inneliggande patient under en kalenderdag.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Lagmansvägen 15
Hus 18, plan 4

Postadress

Avdelning 26 
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-123 243 82

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Christine Bergfors

Biträdande chefsjuksköterska
Monika Smolak

Välkommen till Avdelning 26 på Södertälje sjukhus

Avdelning 26 har stängt v25-v32.

Avdelning 26, geriatrisk demensvård, är en utrednings- och behandlingsavdelning för personer med misstänkt eller känd demenssjukdom och förvirringstillstånd.  

Avdelningen har ett nära samarbete med anhöriga, kommun och primärvård.  

Intagning kan ske såväl akut som planerat efter remiss från sjukhus och primärvård. Vid behov görs uppföljning med återbesök på vår geriatriska minnesmottagning.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus. 

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.