Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 243 26 

Telefontider

På helger är avdelningstelefonen avstängd för inkommande samtal 07.00-10.30. Övrig tid är telefonen öppen.

Besökstider

Alla dagar 07.00-20.00

Besöksadress

Lagmansvägen 15
Hus 18

Postadress

Avdelning 26 
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-550 243 82

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Christine Bergfors

Biträdande chefsjuksköterska
Monika Smolak

Välkommen till Avdelning 26 på Södertälje sjukhus

Avdelning 26, geriatrisk demensvård, är en utrednings- och behandlingsavdelning för personer med misstänkt eller känd demenssjukdom och förvirringstillstånd.  

Avdelningen har ett nära samarbete med anhöriga, kommun och primärvård.  

Intagning kan ske såväl akut som planerat efter remiss från sjukhus och primärvård. Vid behov görs uppföljning med återbesök på vår geriatriska minnesmottagning.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus. 

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.