Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 243 26 

Telefontider

Om du inte får svar när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 13.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången. Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Lagmansvägen 15
Hus 18, plan 4

Postadress

Avdelning 26 
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-123 243 82

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Christian Bartholomäus

Biträdande vårdenhetschef
Timna Pearly

Välkommen till Avdelning 26 på Södertälje sjukhus

Avdelning 26 är en geriatrisk avdelning. Vi utreder och behandlar patienter med kognitiv svikt. Det kan vara olika demenssjukdomar eller akuta förvirringstillstånd.

Avdelningen har ett nära samarbete med anhöriga, kommun och primärvård.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus. 

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.