Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

Susanne Holz
KOL-sjuksköterska 
08-123 244 02

Inringningstid måndag till fredag från klockan 07.00.

Avbokningar kan göras dygnet runt på telefonsvarare.

Ansvarig personal

Fysioterapeut

Läkare 
Roland Söderholm

Besöksadress

Rosenborgsgatan 8
Hus 06, plan 4

Postadress

KOL-mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig på remiss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till KOL-mottagningen på Södertälje sjukhus

På KOL-mottagningen utreder, behandlar och följer vi upp patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vi arbetar i team med lungläkare, KOL-sjuksköterska och fysioterapeut.