Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

Susanne Holz
KOL-sjuksköterska 
08-550 244 02

Inringningstid måndag till fredag från klockan 07.00.

Avbokningar kan göras dygnet runt på telefonsvarare.

Ansvarig personal

Fysioterapeut
Vakant 

Läkare 
Roland Söderholm

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 20, plan 4B

Postadress

KOL-mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig på remiss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till KOL-mottagningen på Södertälje sjukhus

På KOL-mottagningen utreder, behandlar och följer vi upp patienter med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Vi arbetar i team med lungläkare, KOL-sjuksköterska och fysioterapeut.

Vi har KOL-skola 1–2 gånger per år. Där du får lära dig mer om sjukdomen och hur du kan hantera den.