Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 243 05. Bokningar och avbokningar kan göras dygnet runt på denna telefonsvarare.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 06, plan 5

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 

Postadress

Kognitiv mottagning
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till Kognitiv mottagning på Södertälje sjukhus

Vi utreder patienter över 65 år i vårt upptagningsområde, Salem, Nykvarn och Södertäje. Patienter under 65 år remitteras till Huddinge sjukhus. På vår mottagning utreds ungefär 100 patienter varje år.

Vi arbetar i team och i teamet ingår läkare, arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, psykolog, och kurator.