Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 241 97

Telefontider

Ring för att boka tid/lämna meddelande          (vi ringer upp):

Vi har telefontider måndag - torsdag 

* Avvikelser kan förekomma

Besöksadress

Rosenborgsgatan 8
Hus 6, plan 5. 

Postadress

Smärtmottagningen 
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot remisser från läkare i primärvården och andra vårdinrättningar, även utomlänsremisser.

Remisserna bedöms gemensamt i smärtteamet och beslut tas om patienten ska kallas för bedömning på smärtmottagningen.

Ibland kan remissen besvaras direkt med behandlingsrekommendationer och /eller  skickas åter för kompletterande uppgifter.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

 

Välkommen till Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus

Smärtmottagningen behandlar patienter med godartad långvarig smärta, cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. Vår roll är att uppfylla behovet av god smärtvård men också att utgöra en resurs både för primärvården och för övrig specialistvård.

Inom teamet arbetar flera professioner då smärta påverkar en individ på många olika sätt, både psykiskt, fysiskt och socialt. Vårt arbete utgår från den biopsykosociala modellen. Teamets professioner består av smärtläkare, smärtsjuksköterska, fysioterapeut, KBT-terapeut, kurator och psykolog. 

Eftersom forskning har visat att arbete i multiprofessionella team ger goda resultat men att patientens delaktighet i smärtbehandlingen är avgörande för en framgångsrik behandling är det viktigt för oss att du som patient är delaktig i behandlingsplanen och själv aktiv i behandlingen. 

Efter bedömningsperioden upprättar teamet behandlingsförslag för dig som patient och tillsammans kommer vi överens om hur vi ska gå vidare och upprättar en behandlingsplan.

 • Verksamheterna på smärtmottagningen

  Smärtmottagningen på Södertälje sjukhus består av en öppenvårdsmottagning och en konsultativ verksamhet riktad mot sjukhusets övriga vårdavdelningar. 

  På öppenvårds­mottagningen bedöms, utreds och behandlas patienter med komplex smärtproblematik.

  Det konsultativa arbetet på Södertälje sjukhus Smärtmottagning bedrivs dels som postoperativ uppföljning och dels som uppsökande verksamhet där specialistläkare och/eller specialist­sjuksköterska träffar inneliggande patienter med komplex smärtproblematik. 

 • Till dig som patient

  Vad vill vi uppnå med behandlingen?

  • Att lindra dina besvär så långt det är möjligt

  • Att öka dina kunskaper om kroppens funktioner generellt men också om just dina begränsningar och resurser. Med ökad kunskap ökar dina förutsättningar för större fysisk kapacitet och känsla av kontroll i livet.

  • Att öka din tilltro till din förmåga att leva med smärtan.

  • Att du ska kunna ta tillbaka kontrollen över hur din vardag ska se ut.

  • Att öka din livskvalitet, utifrån dina egna resurser, genom att i vardagen använda tekniker som till exempel medveten närvaro.

   

  För patienter utanför Region Stockholm

  Du som bor utanför Stockholms upptagningsområde och vill komma till smärtmottagningen behöver remiss från din behandlande läkare eller Vårdcentral.