Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-616 33 20

Postadress

Röntgen/SöS Bröstcentrum
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Huvudentrén. Visa legitimation i huvudkassan innan besöket.

Mammografiscreening:
Hus 20, plan 3

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart mittemot Polhemsgatan. 
Karta över sjukhusområdet

Remiss

Remiss krävs alltid inför en röntgenundersökning.

Kontakt

För öppettider, ombokningar, kontakt eller andra frågor - kontakta Bröstcentrum SÖS här.  

Välkommen till SÖS Bröstcentrum mammografiscreening på Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus har ett samarbete med Bröstcentrum på Södersjukhuset för att erbjuda kvinnor söder om Stockholm mammografiscreening. Mammografiscreening görs för att för att så tidigt som möjligt upptäcka bröstcancer. Med mammografi kan de flesta brösttumörer upptäckas innan de har gett några symptom eller kan kännas.

Mammografisrceening bedrivs i samma lokaler som Röntgen 2 men bemannas av Bröstcentrums egen personal. Väntrum och reception finns inne i lokalen, det är därför viktigt att du registrerar dig i receptionen och visar legitimation.

Bröstcentrum bedriver verksamheten på enheten tre dagar i veckan.

  • Efter besöket

    Efter en mammografihälsokontroll skickas svaret hem till dig.

    Vid mammografiundersökning via remiss skickas svaret till din remitterande läkare.