Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 249 59

Fax

08-123 244 37

Telefontider

Måndag–onsdag kl. 08.00–15.30
Torsdag kl. 09.00–15.30
Fredag kl. 08.00–14.30
Ingen telefontid kl.12.30–14.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 8
Hus 06, plan 5.

Postadress

Diagnostiskt Centrum
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

 

Välkommen till Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus

Diagnostiskt Centrum utreder patienter där det finns misstanke om allvarlig sjukdom men där ingen diagnos finns. Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård.

Diagnostiskt Centrum utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom och patienter med misstänkt metastas med okänd primärtumör. Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård. 

Vilka patienter kan remitteras?

Diagnostiskt Centrum är till för patienter, 18 år eller äldre med välgrundad misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning inte visat någon säker diagnos alternativt patienter med en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd. 

Hur går det till?

Patienterna som remitteras till Diagnostiskt Centrum genomgår undersökning på Röntgen vid Södertälje sjukhus före första besök på centret. På Röntgen kan beställda undersökningar ändras eller kompletteras direkt för att snabbare komma fram till diagnos. Därefter fortsätter Diagnostiskt Centrum att samordna utredningen som sker i öppenvård. 

Om Diagnostiskt Centrum

Diagnostiskt Centrum var mellan 2014 och 2020 ett pilotprojekt för tidig diagnostik av misstänkt cancersjukdom. Projektet var ett samarbete mellan Regionalt Cancercentrum Stockholm – Gotland och Internmedicin och Röntgen på Södertälje Sjukhus. Sedan 2020 är verksamheten en permanent del av regionens vårdutbud.

Välkommen till Diagnostiskt Centrum!