Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 249 59

Fax

08-123 249 09

Telefontider

Måndag–onsdag kl. 08.00–15.30
Torsdag kl. 09.00–15.30
Fredag kl. 08.00–14.30
Ingen telefontid kl.12.30–14.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 25, plan 4.

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan.

Postadress

Diagnostiskt Centrum
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

 

Välkommen till Diagnostiskt Centrum på Södertälje sjukhus

Diagnostiskt Centrum utreder patienter där det finns misstanke om allvarlig sjukdom men där ingen diagnos finns. Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård.

Diagnostiskt Centrum utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom och patienter med misstänkt metastas med okänd primärtumör. Målet är att ställa rätt diagnos på kortast möjliga tid och därefter hjälpa patienten vidare till rätt vård. 

Vilka patienter kan remitteras?

Diagnostiskt Centrum är till för patienter, 18 år eller äldre med välgrundad misstanke om allvarlig sjukdom men utan symtom från någon särskild del av kroppen och där en basal utredning inte visat någon säker diagnos alternativt patienter med en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd. 

Hur går det till?

Patienterna som remitteras till Diagnostiskt Centrum genomgår undersökning på Röntgen vid Södertälje sjukhus före första besök på centret. På Röntgen kan beställda undersökningar ändras eller kompletteras direkt för att snabbare komma fram till diagnos. Därefter fortsätter Diagnostiskt Centrum att samordna utredningen som sker i öppenvård. 

Om Diagnostiskt Centrum

På Diagnostiskt Centrum arbetar läkare och sjuksköterskor. Centret drivs som pilotprojekt för tidig diagnostik i samarbete mellan verksamhetsområdena Geriatrik-Medicin och Röntgen vid Södertälje sjukhus och Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland. Även på Danderyds sjukhus finns ett Diagnostiskt Centrum.

Idén till Diagnostiskt Centrum är hämtad från Danmark. Det pågående projektet utvärderas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.  

Välkommen till Diagnostiskt Centrum!