Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 240 00

Besökstider

Alla dagar 11.00–19.00

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 06, plan 4
Gå via huvudentrén, följ skyltning mot hus 06. Se nedan för ytterligare alternativ.

Postadress

Avdelning 23
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Maribel Wallersten

Välkommen till Avdelning 23 på Södertälje sjukhus

Avdelning 23 är en akutsomatisk avdelning som öppnade i januari 2016 som ett led i utvecklingen av Nya Södertälje sjukhus.

Avdelningen är lokaliserad i Hus 06, plan 4. Det finns en rad alternativa vägar att ta sig dit till följd av pågående ombyggnationer:

Inomhus hela vägen från huvudentré:
- Hiss i Hus 19 till plan 1
- Gå till södra sidan av Hus 19
- Gå genom kulvert mot Hus 18
- Hiss Hus 18 till plan 2
- Gå till Hus 06
- Hiss Hus 06 till plan 4

 Externa alternativa vägar:
- Utgång från Hus 19 plan 3 via yttre väg över gården till Hus 06.

- Bilpassage mellan Hus 19 (förbi akutmottagningen) och Hus 06.

- Ingång via Hus 18. Hiss till plan 2, gångväg till Hus 06 (via kulvert).

Inriktning på Avdelning 23
På avdelningen bedrivs vård inom infektion och internmedicin. Patienter kommer till oss via akutmottagningen.

Personalen arbetar i team kring varje patient. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Teamen har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister och tillsammans ser vi till att respektive patient får den vård och omsorg den är i behov av.

Avdelningen är Södertälje sjukhus testavdelning inför öppnandet av Nya Södertälje sjukhus. Här arbetar vi aktivt för att bibehålla och förbättra kvaliteten och förutsättningarna för dagens och framtidens vård.  

Avdelningen har i dagsläget 16 vårdplatser.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.