Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 241 41

Telefontider

Om du får hänvisning när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 11.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 02, plan 3. Entré A
Använd hissarna i hus 19 eller 02 efter ingång via huvudentrén.

Postadress

Avdelning 23
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Canny Vahedi

Biträdande vårdenhetschef
Vakant

Medicinskt ledningsansvariga läkare
Usama Najjar
Kristoffer Löf

Välkommen till Avdelning 23 på Södertälje sjukhus

Avdelning 23 är en internmedicinsk vårdavdelning som är lokaliserad i Hus 02, plan 3. Ingång via huvudentré H.

Inriktning på Avdelning 23
Avdelning 23 har inriktning infektion- och lungsjukdom. Patienter kommer till oss främst via akutmottagningen.

Personalen arbetar i team kring varje patient. Teamet består av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Teamen har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och dietister och tillsammans ser vi till att respektive patient får den vård och omsorg den är i behov av.

Avd 23 arbetar aktivt för att bibehålla och förbättra kvaliteten och förutsättningarna för dagens och framtidens vård.  

Avdelningen har 20 vårdplatser.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.