Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 243 20

Telefontider                                                         

Om du får hänvisning när du ringer beror det på att vi är upptagna med omvårdnadsarbete men vi svarar så fort vi kan. Var god prova igen lite senare.

Besökstider

Besökstiden är kl 13.00-19.00 alla dagar. (Undantag för besök hos kritiskt sjuka och patienter i livets slutskede). Maximalt två besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Lagmansvägen 15
Hus 18, plan 5

Postadress

Avdelning 20
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Anja Eklund

Biträdande vårdenhetschef
Maria Vilardell

Välkommen till Avdelning 20 på Södertälje sjukhus

Till Avdelning 20 kommer geriatriska patienter som ofta har flera samtidiga sjukdomar eller som behöver rehabiliteras efter sjukdom eller operation. Avdelningen har 20 vårdplatser.

Vi på avdelningen arbetar med inriktningen Humanistisk Medicin där vårdare och patient ses som lika viktiga personer för en god vård. Patienten möts som en unik person med unika resurser och behov. I våra team ingår patienten, läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator. 

Undvik att ha med värdesaker under din sjukhusvistelse. Avdelningen ansvarar inte för värdesaker som inte har deponerats.

Inför hemfärden är det bra om du har privata säsongsanpassade kläder och skor på plats.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Våra besökstider är dagligen 14:00-18:00, vänligen respektera dessa då det är många professioner som behöver utföra sina arbetsmoment tillsammans med patienterna under dagen. 

  • Av hänsyn till våra patienter har vi begränsat antalet besökande till två åt gången för varje patient. Patienter med stroke har en mycket begränsad förmåga att hantera intryck från omgivningen och behöver därför en lugn miljö omkring sig för att bäst kunna återhämta sig.

  • Blommor eller nötter är inte tillåtna på avdelningen då både patienter och personal kan vara allergiska.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.