Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 243 43

Besökstider

Fria besökstider

Besöksadress

Doktorsvägen 5

Postadress

Palliativa avdelningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-550 243 59

Ansvarig personal

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Noémi Katz

Chefsjuksköterska
Sevim Deniz Ercan

Välkommen till palliativa avdelningen på Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus har en vårdavdelning med 10 platser för vård i livets slutskede, palliativ vård. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ASIH.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut och kurator i team. Vissa medarbetare arbetar både på avdelningen och på ASIH för att ge kontinuitet i vårdkedjan. Vi arbetar teambaserat med en strävan att ge stöd och lindring på det fysiska såväl som på det psykiska, sociala och existentiella planet. Vi erbjuder även stöd till närstående. 

Alla patienter har enkelrum. I patientrummen finns möjlighet för en närstående att övernatta.

Palliativa avdelningen har ett nära samarbete med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Vi har möjlighet att, vid behov, ansluta patienter från avdelningen direkt till ASIH.