Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 243 43

Telefontider

Telefonen öppen dygnet runt alla dagar.

Besökstider

Fria besökstider.  Maximalt fyra besökare per patient åt gången.  Följ personalens anvisningar under besöket.

Besöksadress

Doktorsvägen 5
Hus 9, plan 4

Postadress

Palliativa avdelningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-123 243 59

Ansvarig personal

Vårdenhetschef
Sevim Deniz Ercan

Medicinskt ledningsansvarig läkare
Noémi Katz

Välkommen till palliativa avdelningen på Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus har en vårdavdelning med 9 platser för vård i livets slutskede, palliativ vård. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med ASIH.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut och kurator i team. Vissa medarbetare arbetar både på avdelningen och på ASIH för att ge kontinuitet i vårdkedjan. Vi arbetar teambaserat med en strävan att ge stöd och lindring på det fysiska såväl som på det psykiska, sociala och existentiella planet. Vi erbjuder även stöd till närstående. 

Alla patienter har enkelrum. I patientrummen finns möjlighet för en närstående att övernatta.

Palliativa avdelningen har ett nära samarbete med ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Vi har möjlighet att, vid behov, ansluta patienter från avdelningen direkt till ASIH.