Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 243 27 
Måndag-fredag 00-24
Helger och röda dagar 11-24

Besökstider

Alla dagar 13.00–19.00

Besöksadress

Lagmansvägen 15
Hus 18, plan 5

Postadress

Avdelning 27
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Fax

08-550 243 27

Ansvarig personal

Chefsjuksköterska
Paulina Nilsson

Välkommen till Avdelning 27 på Södertälje sjukhus

Välkommen till Avdelning 27, en allmängeriatrisk vårdavdelning för vård av multisjuka äldre.

Vi utreder, behandlar och rehabiliterar patienter med nedsatt funktionsförmåga och med flera pågående sjukdomar. 

Patienterna kommer till oss från akutmottagningen, andra avdelningar på sjukhuset eller direkt från hemmet med remiss från primärvården eller vår egen mottagning. 

Genom ett nära samarbete med mottagningen för multisjuka äldre har de patienter som är inskrivna där möjlighet att läggas in direkt på avdelning 27 vid behov av sjukhusvård.

Information till dig som ska besöka en patient hos oss

  • Vi önskar att ni respekterar besökstiden då det är flera professioner som ska utföra många moment med patienterna under dagen.

  • Södertälje sjukhus är ett rök- och parfymfritt sjukhus.

  • Blommor är inte tillåtna på avdelningen.

  • Barnvagnar lämnas utanför avdelningen av brandsäkerhetsskäl.