Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon och kontaktpersoner

08-123 243 05

Inringningstid måndag till fredag från klockan 07.00.

Avbokningar kan göras dygnet runt på telefonsvarare. 

Ledningsansvarig överläkare
Isabel Diaz Pohl

Sjuksköterska
Birgitta Albinsson, 243 57

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10
Hus 06 Plan 5

Huvudentrén är under ombyggnationen av Hus 01 flyttad till Entré H, med ingång från innergården. Infart sker mittemot Polhemsgatan. 

Postadress

Osteoporosmottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till Osteoporosmottagningen på Södertälje sjukhus

Osteoporosmottagningen utför DEXA-mätningar och osteoporosutredningar på remiss. Osteoporosmottagningen tar emot patienter i alla åldrar på remiss för utredning av benskörhet.

 

Utredningen går oftast till så här:

Vid första besöket träffar patienten en sjuksköterska som tar blodprover, gör en häl- och/eller helkroppsmätning som följs av en intervju för att hitta eventuella riskfaktorer. Efter någon vecka är det läkarbesök där läkaren går igenom provsvar och om eventuell behandling är aktuell.