Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Telefon

08-550 244 01

Telefontider

Måndag–torsdag 14.00–16.00
Fredag 13.30–14.30

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6–10, Södertälje
Hus 20, plan 4B

Postadress

AK-mottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Här hittar du patientavgifter

Välkommen till AK-mottagningen på Södertälje sjukhus

AK-mottagningen, (före detta Waranmottagningen), är till för dig med diagnoser såsom blodpropp i benet (djup ventrombos), blodpropp i lungan (lungemboli), förmaksflimmer samt hjärtklaffsprotes.

Warfarin orion, Pradaxa, Xarelto och Eliquis är läkemedel inom gruppen antikoagulantia som används för att behandla och förebygga blodproppar. Medicineringen med Waran kräver individuellt anpassad dos, därför måste man regelbundet lämna blodprov för att kontrollera INR-värdet.

Vid behandling med Pradaxa, Xarelto och Eliquis rekommenderas kontroll av njurfunktion 1–4 gånger per år. 

Antikoagulantiabehandlingen kan vara tidsbegränsad eller livslång, beroende på diagnos.