Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Jobba hos oss

Södertälje sjukhus är ett av de mindre akutsjukhusen inom Region Stockholm. Vi är omkring 1300 medarbetare och som arbetsplats kan vi erbjuda en person och trivsam atmosfär med stora möjligheter till utveckling. Vi utgår från att alla medarbetare är lika viktiga för att helheten ska bli bra. Vi är Ditt sjukhus genom livet.

Sedan 2017 har Södertälje sjukhus en helt ny behandlingsbyggnad med akutmottagning, förlossning, operation, IVA, sterilcentral, röntgen och gemensam mottagningsplan. 2019 flyttade fem av våra vårdavdelningar in i en helt nyrenoverad vårdbyggnad med toppmodern utrustning och där patienterna vårdas i enkelrum.

Läs mer om våra förmåner.


Vi behöver dig!

Södertälje sjukhus vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och investera i arbetsmiljön. Sjukhuset vill gå ifrån inhyrning av medarbetare till fast anställda och mer hållbara arbetsteam. Nu behöver vi dig!

På uppdrag av Region Stockholm pågår sedan början av 2023 ett gemensamt arbete för att minska beroendet av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården och det gäller även på Södertälje sjukhus.

Minskningen kommer att ske stegvis med hänsyn till både patienter och våra egna medarbetare. Regionens alla akutsjukhus och primärvården arbetar nu tillsammans för att samordna resurserna så att påverkan på vården blir så liten som möjligt.

Under 2023 har en rad åtgärder införts för nya och redan anställda medarbetare inom Södertälje sjukhus, ett arbetsgivarerbjudande.

Värdegrund

Den kultur vi har på sjukhuset, våra värderingar och hur vi behöver varandra sammanfattas: