Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Telefon

08-123 240 60

Telefontider

Telefonsvararen är öppen dygnet runt. Ring  för att:

 • Boka tid för att bli uppringd
 • Avboka ditt besök
 • Beställa tolk

Besöksadress

Rosenborgsgatan 10
Hus 19, plan 7A.
Ingång via huvudentrén. Anmäl dig i huvudkassan före ditt besök.

Postadress

Endoskopimottagningen
Södertälje Sjukhus AB
152 86 Södertälje

Remiss

Vi tar emot dig som har fått en remiss skickad till oss. Kontakta din vårdcentral för att få remiss.

Kostnad

Patientavgifter (1177)

Välkommen till endoskopimottagningen på Södertälje sjukhus

På endoskopimottagningen utför vi

 • Undersökningar av magsäcken (gastroskopi). Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Undersökningen görs med hjälp av gastroskop, ett instrument som är format som en smal slang och som förs in via svalget. Undersökningen tar cirka 3-5 minuter

 • Undersökningar av tjocktarmen (koloskopi). Koloskopi innebär en undersökning av tjock- och ändtarmen. Undersökningen görs med hjälp av koloskop, ett instrument som är format som en lång slang. Detta förs in via ändtarmsöppningen och sedan följer man veckningarna i tjocktarmen tills man har kommit genom hela tjocktarmen och ser tunntarmen mynna ut i tjocktarmen. Då drar man ut koloskopet och inspekterar noga slemhinnan hela vägen ut.

 • Undersökning av tjocktarmens sista del (sigmoideoskopi). Sigmoideoskopi innebär en undersökning av ändtarmen och tjocktarmens nedre del. Undersökningen görs med hjälp av ett instrument format som en slang. Detta förs in via ändtarmsöppningen och därefter följer man veckningarna tills man har undersökt den S-formade delen av tarmen som kallas sigmoideum (tjocktarmens nedre del). Då drar man ut instrumentet och inspekterar noga slemhinnan hela vägen ut.

 • Undersökning med endoskopiskt ultraljud (EUS). Vid endoskopiskt ultraljud används en böjlig slang med både videokamera och ultraljud. Den förs in via munnen ner i svalget och matstrupen. Man kan då både se insidan av övre mag-tarmkanalen samt både utsidan och insidan av gallvägarna. Med EUS kan läkaren se om du har en sjukdom i gallvägarna och bukspottkörteln, och behandla den. Man kan även se bakomliggande organ, tex. lever, lymfkörtlar och bukspottkörtel. Vid behov kan provtagning ske. Undersökningen kan ta upp till en timma att genomföra. 

OM ENDOSKOPIMOTTAGNINGEN

Undersökningarna utförs av kirurg- eller medicinläkare. På mottagningen arbetar både undersköterskor och sjuksköterskor som assisterar vid undersökningarna. Vi utför cirka 2 500 undersökningar per år. Huvuddelen av patienterna kommer hemifrån för utredning av blodbrist eller besvär från magsäck eller tarm. Undersökningarna utförs också på patienter som ligger inne på vårdavdelningarna på vårt sjukhus.

Vi har gedigen kunskap om mag- och tarmkanalens funktion och sjukdomar och utbildar oss regelbundet för att behålla den kompetensen aktuell. För oss är det viktigt att vården som du får hos oss är av hög kvalitet. Vi vill uppmuntra dig till delaktighet i din egen vård och målet är att du som patient/närstående känner dig trygg, får bra information och blir bra bemött under ditt besök hos oss. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss!

 • Inför gastroskopi

  Före undersökningen ska du vara helt fastande (inte äta, dricka eller ta mediciner) på minst sex timmar före undersökningen.

  Efter att du anmält dig i huvudkassan så går du till vårt väntrum i hus 19, plan 7A där vi hämtar dig när det är din tur.

 • Under gastroskopi

  I undersökningsrummet får du information om undersökningen och får tillfälle att ställa dina egna frågor. Du får dricka en liten mängd medicin som heter Minifom för att minska eventuella luftbubblor i magsäcken. För att minska obehaget av instrumentet kommer du få bedövning av svalget, den sprayas direkt innan undersökningen och sitter i cirka 30 minuter. Bedövningen eller undersökningen påverkar inte andningsvägarna på något sätt utan du kan andas normalt under hela undersökningen.

  Gastroskopiundersökningen görs av en läkare men det finns vanligtvis både en sjuksköterska och en undersköterska med på rummet för att hjälpa till.

  Själva undersökningen tar bara cirka 5 minuter men räkna med att hela besöket tar ungefär 20 minuter, då det ingår samtal både före och efter undersökningen.

 • Efter gastroskopi

  Läkaren som har gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt efter undersökningen.

  Om du har fått lugnande medicin under endoskopiundersökningen får du vila i en halvtimme innan du går hem. Du ska inte köra bil den dagen om du fått lugnande medicin.

  Du får äta och dricka efter cirka 30 minuter efter avslutad undersökning. Det är för att svalgbedövningen kan göra att man inte känner hur man sväljer och då kan man lätt sätta i halsen.

 • Frågor & svar gastroskopi

  Jag känner mig orolig inför undersökningen!
  Vi vet att många är oroliga inför gastroskopiundersökningen och vi är bra på att ta hand om den oron. Vi finns här för dig och kommer att ge dig information och ge dig stöd och bara det brukar göra att det känns lättare. Låt inte orostankarna hindra dig att göra undersökningen utan dela dina tankar med oss så kan vi genom samtal lätta din oro så det känns bättre att komma till oss.
  Om du behöver är du välkommen att ringa för att prata om din oro med oss innan du kommer hit.

  Kan jag få lugnande medicin?
  Självklart kan du få lugnande om du vill ha det. Vill du prata med oss innan undersökningen så ring oss gärna för att diskutera din oro.

  Kan jag ta med mig någon?
  Självklart kan du ta med dig en anhörig, en vän eller en kompis. Den som du väljer att ta med dig kan antingen följa med och vara med på undersökningen eller vänta utanför rummet beroende på hur du vill ha det.

  Kommer det att göra ont?
  Gastroskopin är inte smärtsam. Korta stunder kan det upplevas som att det spänner i magen och detta är relaterat till instrumentets rörelser. Slemhinnan i magsäcken saknar känselnerver så eventuell provtagning gör inte ont.

  Kan jag andas under gastroskopin?
  Du kan andas helt fritt under undersökningen och kan göra det antingen via näsan eller via munnen.

 • Inför koloskopi

  Före undersökningen ska du göra en tarmsköljning. Du får både recept på tarmsköljningsmedlet och instruktioner om hur det ska drickas i kallelsebrevet. Receptet ska du hämta ut från Apoteket i god tid före besöket och läs gärna instruktionerna i god tid så att du hinner att kontakta oss om frågor uppstår.

  Efter att du anmält dig i huvudkassan så går du till vårt väntrum i hus 19, plan 7A där vi hämtar dig när det är din tur. Du får byta om till en undersökningsskjorta i omklädningsrummet innan du kommer in i undersökningsrummet. Där kommer du få en kanyl i armen av en sjuksköterska för att du, vid behov, enkelt ska kunna få medicin under undersökningen. Under tiden kommer du få information om koloskopiundersökningen och kan ställa dina egna frågor.

 • Under koloskopi

  Koloskopiundersökningen görs av en läkare men det finns vanligtvis både en sjuksköterska och en undersköterska med på rummet för att hjälpa till. Undersökningen tar ca 30 minuter men det kan gå fortare eller ta längre tid beroende på hur tarmen är.

   

  Det viktiga är inte att det ska gå fort utan att undersökningen görs så att du som patient känner minsta möjliga obehag. Om du behöver så kan du få lugnande, eller smärtstillande, medicin under undersökningen.

   

 • Efter koloskopi

  Läkaren som har gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt efter undersökningen.

  Har du fått medicin under koloskopiundersökningen får du vila i en halvtimme i omklädningsrummet innan du går hem. Du ska inte köra bil den dagen om du fått medicin. Du får äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen. Det är möjligt att du känner att luft finns kvar i tarmen i form av magknip efter undersökningen. Luften kommer snabbare ut om du rör på dig, till exempel, går en promenad.

 • Frågor & svar koloskopi

  Jag känner mig orolig inför undersökningen!
  Vi vet att många är oroliga inför koloskopiundersökningen och vi är bra på att ta hand om den oron. Vi finns här för dig och kommer att ge dig information och ge dig stöd och bara det brukar göra att det känns lättare. Låt inte orostankarna hindra dig att göra undersökningen utan dela dina tankar med oss så kan vi genom samtal lätta din oro så det känns bättre att komma till oss.
  Om du behöver är du välkommen att ringa för att prata om din oro med oss innan du kommer hit.

  Kan jag få lugnande medicin?
  Självklart kan du få lugnande om du vill ha det. Vill du prata med oss innan undersökningen så ring oss gärna för att diskutera din oro.

  Kan jag ta med mig någon?
  Självklart kan du ta med dig en anhörig, en vän eller en kompis. Den som du väljer att ta med dig kan antingen följa med och vara med på undersökningen eller vänta utanför rummet beroende på hur du vill ha det.

  Måste jag dricka hela mängden tarmsköljningsmedel?
  Ja, för att din undersökning ska bli så bra som möjligt är det oerhört viktigt att du dricker hela mängden tarmsköljningsmedlet. Om tarmen är ren är det lättare att undersöka den och undersökningen blir av bra kvalitet.

  Tarmsköljningsmedlet smakar salt. Hur ska jag göra för att få i mig den lättare?
  Du kan försöka dricka den med hjälp av sugrör eller genom att dricka det ur en flaska, lösningen smakar möjligen mindre salt då. Om lösningen dricks kall smakar den mindre salt. Se då till att dricka något varmt efteråt (t ex buljong eller te utan mjölk) så att du inte blir frusen.

  Kommer koloskopin att göra ont?
  Man kan känna knip i magen när man kommer till en kurva i tarmen, men det brukar släppa när man har passerat kurvan med instrumentet. Knip i magen kan upplevas smärtsamt eller att det inte är så farligt. Vi blåser in lite luft för att kunna se och luften i tarmen kan göra att man känner sig lite uppblåst i magen. Vid behov ges smärtstillande medicin som har snabb effekt. Slemhinnan i tjocktarmen saknar känselnerver så eventuell provtagning gör inte ont.

  Kan jag göra undersökningen om jag har mens?
  Det går bra att göra undersökningen fast du har mens. Om du använder tampong så kan du ha den kvar under undersökningen. Om du använder binda kan du ha den precis tills vi börjar och blir då utan skydd bara under själva undersökningen vilket brukar gå väldigt bra.

  Får jag svar på undersökningen på en gång?
  Ja, du får svar på en gång, vi skickar också svaret till din läkare som remitterade dig hit. Om man tar vävnadsprover från slemhinnan tar det ca 4 veckor innan man får svar på dem. Anledningen till det är att man tittar på vävnadsprover i mikroskop och det tar tid.

 • Inför sigmoideoskopi

  Från kallelsebrevet som du har fått framgår om du ska förbereda dig inför besöket. Oftast instrueras du att ta två mindre lavemang (Klyx) hemma inför besöket. Lavemangen köper du receptfritt på Apoteket. Det förekommer också att man inte behöver ta någon förberedelse alls. I så fall kan du gå på toaletten och tömma tarmen som vanligt om det finns naturligt behov för det.

  Efter att du anmält dig i huvudkassan så går du till vårt väntrum i hus 19, plan 7A där vi hämtar dig när det är din tur.

 • Under sigmoideoskopi

  Sigmoideoskopiundersökningen görs av en läkare men det finns vanligtvis en sjuksköterska och/eller en undersköterska med på rummet för att hjälpa till. Undersökningen tar cirka 10-15 minuter men det kan gå fortare eller ta längre tid beroende på hur tarmen är.

 • Eftersigmoideoskopi

  Läkaren som har gjort undersökningen ger besked om resultatet direkt efter undersökningen.

  Du får äta och dricka som vanligt direkt efter undersökningen. Det är möjligt att du känner att luft finns kvar i tarmen i form av magknip efter undersökningen. Luften kommer snabbare ut om du rör på dig, till exempel, går en promenad.