Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Compassion

Compassion (självomhändertagande) handlar om att kunna bemöta sig själv och andra med vänlighet, värme, omsorg och förståelse speciellt vid svårigheter i livet. Att möta livet som det är utan att undvika. En del i denna träning är att hitta fram till sitt eget trygghetssystem där du kan hämta kraft och känna frid istället för att hamna i mönster av självkritik och undvikande.

*Källa: Compassionfocus Sweden, Sofia Viotti 2018