Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

En vänlig hand, kortare version (7:33 min)

I den här övningen får du möjlighet att undersöka och uppleva känslan av omtanke och medkänsla.   Du provar ett sätt att bli närvarande i smärtan och vara varsam med dig själv. 

*Källa: Compassionfocus Sweden, Sofia Viotti 2018.