Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Mottagningar och avdelningar

Välkommen till Södertälje sjukhus. Här hittar du alla våra mottagningar och avdelningar i alfabetisk ordning.

Mottagningar och avdelningar