Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Möta obehag i kroppen (6:57 min)

I den här övningen får du öva på att närma dig ditt obehag och samtidigt visa dig själv medkänsla, värme och vänlighet.

*Källa: Compassionfocus Sweden, Sofia Viotti 2018