Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Lugnande andning (6:06 min)

I denna övning får du öva på en andning som är lugnande för just dig. Den aktiverar ditt lugn och ro system, ditt trygghetssystem.

*Källa: Compassionfocus Sweden, Sofia Viotti 2018.