Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

En trygg plats (5:25 min)

Den här övningen hjälper dig att bli medveten om en plats som kan bidra till lugn och ro.

En del platser får oss att må bra när vi tänker på dem. En plats som du kopplar till en känsla av lugn, trygghet och glädje.

*Källa: Compassionfocus Sweden, Sofia Viotti 2018