Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

ACT – Acceptance and Commitent Therapy

ACT är en beteendeterapeutisk behandlingsmodell som har god evidens vid långvarig smärta.        Syftet är att hjälpa dig att uppnå psykologisk flexibilitet och att leva ett rikare och mer meningsfullt liv i närvaro av smärtan. Vi använder många metaforer och övningar i våra ACT-grupper. Du hittar flera av dem här.