Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Löven på bäcken (6:13 min)

I övningen "löven på bäcken" övar du på att lägga märke till dina tankar, känslor och kroppsliga upplevelser och skapar en distans till dem genom att placera dem på löven på bäcken.