Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Träskmetaforen (8:56 min)

Handlar om att påbörja sin färd i sin värderade riktning och att stöta på hinder.