Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Att komma hit (6:58 min)

I denna vår första övning i mindfulness få vi öva på att landa i nuet (den här stunden) samt öva på att skifta vårt fokus, vi använder våra sinnen, vi noterar och beskriver utan att värdera det som är.