Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Observatörsövningen (14:41 min)

Handlar om ditt ”observerande jag” som är konstant genom livet när tankar, känslor och kroppsförnimmelser ändras. En av de sex ACT - processerna.