Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Se vart dina fötter pekar (6:41 min)

Den här övningen handlar om vad du vill fylla ditt liv med. Vad som ger ditt liv mening. Hur ser det ut för dig idag? Hur vill du att det ska vara? Kanske är det en skillnad mellan det som är och det du vill. Notera det utan att döma situationen eller dig själv. Vad är det som hindrar dig?