Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Vi på Södertälje sjukhus

”Första gången patienten känner sig lyssnad på”

Carina Carlsson

 

Smärtmottagningen hjälper patienter med akut och långvarig smärta. Patienterna som levt med smärta under en längre tid påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Här får de verktyg för att hantera och leva ett så bra liv som möjligt trots smärta.

Läs mer om smärtmottagningen.

 

"Som operationssjuksköterska har jag fullt fokus på en patient i taget"

Emma Burke

Emma Burke är operationssjuksköterska. Hon tycker att det är skönt att ha en patient i taget och att kunna göra allt för den patienten. Hon berättar att arbetet är varierande, att hon lär sig mycket av kollegorna och att det är ett härligt gäng som jobbar på operationsavdelningen.
Läs om vår operationssjuksköterska Emma.

 

"Utan sterilen stannar sjukhuset"

Sterilen

Steriltekniska enheten är en av sjukhusets viktiga doldisar. Här steriliseras alla instrument som används på operation.

Läs mer om Steriltekniska enheten.

 

Vård av ortopediska och urologiska patienter

Avdelning 19

På avdelning 19 vårdas patienter inom ortopedi och urologi. Linda Almqvist och Stelke Helin jobbar båda som sjuksköterskor på avdelningen. De vill gärna berätta om hur bra de trivs.
Läs mer om Stelke och Linda på avdelning 19.

"Arbetsterapeuter får vardagen att fungera"

Arbetsterapeuter

Marianna Shamon och Dhuha Kadhim jobbar som arbetsterapeuter på Södertälje sjukhus. Deras arbete handlar om att stödja patienten i att få en fungerande vardag.
Läs mer om arbetsterapeuterna Marianna och Dhuha.