Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first

Träffa Anna-Karin och Ulrika - chefsjuksköterskor

I denna film visas du runt i sjukhusets vårdbyggnad av Anna-Karin, chefsjuksköterska på Avdelning 10, och Ulrika, chefsjuksköterska på Avdelning 18.

Avdelning 10 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning mot hjärt- och kärlsjukdomar. Avdelning 18 är en vårdavdelning med inriktning främst mot kirurgi, både akut och planerad. Båda avdelningarna ligger i sjukhusets nyrenoverade vårdbyggnad med enkelrum för patienterna.