Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
* To translate this page you need to accept the cookie policy first
Arbetsterapeuter Södertälje sjukhus

Arbetsterapeuter får vardagen att fungera

Arbetsterapeuter stödjer patienten i att få en fungerande och meningsfull vardag. På sjukhuset kan det handla om att patienter får träna för att kunna bli så självständiga som möjligt i sina vardagliga aktiviteter efter skada eller sjukdom. På avdelningarna handlar det exempelvis om att patienterna ska kunna klara av att sköta aktiviteter som på- och avklädning och toalettbesök - med eller utan hjälpmedel.

– Det viktiga är att vi sätter upp mål tillsammans med våra patienter och utgår från vad patienterna själva vill åstadkomma och vad de har för önskemål i sin rehabilitering, säger Marianna.

– I första hand jobbar vi tillsammans med patienten genom rehabiliterande träning. Hjälpmedel är vår sista åtgärd som vi använder oss av för att underlätta patientens aktivitetsutförande. Vår strävan är att patienten ska bli så självständig som möjligt efter sin skada eller sjukdom, säger Dhuha.

Vad är det bästa med att jobba som arbetsterapeut?

– Det finns möjlighet att utvecklas i arbetet eftersom vi har möjlighet att jobba med olika patientgrupper. På avdelningen där jag jobbar är hälften av patienterna ortopedpatienter och hälften strokepatienter. Det ger mycket variation. Många patienter är tacksamma för vårt arbete och det känns meningsfullt, säger Marianna Shamon.

– Jag tycker att det är jätteviktigt med bra kollegor, särskilt när man är nyexaminerad och kollegor kan finnas till stöd. Det tycker jag att jag får här, säger Dhuha Kadhim.

– Teamarbetet är jätteviktigt och kul. Vi lär oss jättemycket av varandra och det blir bra för patienten när man jobbar i team, säger Marianna.